Atatürk

ÇORUM ŞUBEMİZ, MESAİ SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

Çorum Şube Başkanımız Sami Çam’ın yazılı basın açıklaması

 

Ülkemizi ve tüm dünyayı yaklaşık iki yıldır etkisi altına alan salgınla küresel bir mücadele devam etmektedir. Salgınınla mücadele konusunda ülkemizde olağanüstü çaba göstermektedir. Salgının önüne geçebilmek adına ülkemizde dönem dönem kısıtlamalar dâhil olmak üzere çok yönlü önlemler alınmıştır. Temennimiz bu salgından illetinden milletçe kurtulmamızdır.

 

Salgın ve diğer gereceklerle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında uygulan mesai saatleri sabah 8:30 akşam 17:30 arası uygulanmaktadır. Kamu çalışanlarının çalışma saatleri ile ilgili 657 sayılı devlet memurları kanunun 99. ve 100. Maddelerin de düzenlenmiştir. Kanun da:

Çalışma saatleri:(1) Madde 99 –

Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.(1) Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazar’dan başka günler olarak tespit edebilir.

Günlük çalışma saatlerinin tespiti:

Madde 100 – Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tespit olunur.(2) (Ek fıkra: 13/2/2011 – 6111/104 md.) Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.(3) (Ek fıkra: 13/2/2011 – 6111/104 md.) Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Kanun maddelerinde anlaşılacağı üzere mesai saatlerini merkezde Cumhurbaşkanlığınca belirlenirken iller de Valililer tarafından belirlenmektedir.

 

İlimizde uygulanmakta olan sabah 8:30 akşam 17:30 mesai saatlerinin; Günlerin kısalması, okulların açılması sonucu, okula çocuklarını gönderen kamu çalışanları için zor bir hal almıştır. Aynı zamanda akşam 17:30 da kurumundan çıkan memurlarımız evine gitmeleri hazırlık yapmaları gibi sıkıntılı bir süreç yaşanmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Türk Büro-Sen olarak ilimizde uygulanan mesai saatlerinin günün gereklerine uygun bir şekilde tekrar gözden geçilerek 08:00-17:00 saatleri arası uygulamasına dönülmesidir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI