Atatürk

ANKARA ŞUBE YÖNETİCİLERİMİZ VE TEMSİLCİLERİMİZ İLE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTIK

04 Eylül 2021, Cumartesi | 12:39

Toplu Sözleşme döneminin tamamlanmasının ardından 03.09.2021 tarihinde Ankara Şube Yöneticilerimiz ve Temsilcilerimiz ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.

 

Toplantıya Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen’in Genel Başkanı Önder Kahveci, Genel Başkanımız Osman Eksert, Genel Başkan Yardımcılarımız Hüseyin Aslan, Bayram Ali Oymak, Nebi Yay, Kadir Polat, Vedat Ulu ve Gürkan Orhan katıldı.

 

KAHVECİ, SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

 

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Toplu Sözleşme sürecine değinerek,  

“Kamu görevlileri ve emeklilerin 2022-2023 yıllarına ilişkin toplu sözleşme süreci mutabakatla sonuçlanmıştır. Türkiye Kamu-Sen, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından son anına kadar sürece katkıda bulunmak adına bütün gücüyle mücadele etmiştir.

 

Hem zaman kaybını önlemek hem de memurlar adına daha güçlü bir duruş sergilemek adına müzakereler sonucu yetkili sendika ile birlikte 51 maddede uzlaşı sağlanmıştır.

 

Aileleriyle birlikte 25 milyona yaklaşan bir kitlenin son yıllarda eriyen alım gücünün artırılması, yükselen enflasyon karşısında  korunması, geçmiş dönem kayıplarının telafi edilmesi, büyümeden pay verilerek memurların refahının artırılması, 2018 yılında verilen sözün de bir gereği olarak tüm memurları kapsayacak adil ve hakkaniyetli bir 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılması, kamudaki güvencesiz sözleşmeli personel çalıştırılması uygulamasına son verilerek söz konusu personelin kadroya geçirilmesi ile yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi konuları kırmızı çizgimiz olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerin sorunlarının kalıcı bir biçimde çözülmesi için birlikte hareket ederek, sesimizin daha gür çıkmasını arzuladık. 

 

Gelinen noktada taviz vermeyeceğimiz ve vazgeçmeyeceğimiz taleplerimiz olan refah payı uygulamasının hayata geçirilmemesi, seyyanen zam talebimizin karşılık bulmaması, yardımcı hizmetlilere ilişkin hassasiyetlerimizin göz ardı edilmesi ayrıca ek gösterge düzenlemesi ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin toplu sözleşme metnindeki bağlayıcı olmayan muğlak ifadeler nedeniyle mutabakat metnine itirazlarımızı heyete ilettik. 

4688 sayılı Kanun gereğince toplu sözleşme metnini bağıtlama yetkili konfederasyonun uhdesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye Kamu-Sen olarak bizim toplu sözleşmeyi imzalama ya da Hakem Kurulu’na başvurma gibi bir hakkımız hukuken bulunmamaktadır.  Bu nedenle biz, sürece katkı sağlamak adına bilgimizi, tecrübemizi, örgütlü gücümüzü son anına kadar kullandık, ilgilileri uyarma vazifemizi yerine getirdik” dedi.

 

EKSERT, MEMURLARIMIZI YOKSULLUĞA MAHKÛM EDEN ZAMLARI KABUL ETMİYORUZ

 

Genel Başkanımız Osman Eksert, 

“Toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından son anına kadar sürece katkıda bulunmak adına bütün gücümüzle mücadele ettik. Ancak sürecin sonuna geldiğimizde önemli taleplerimizin karşılık bulmaması nedeniyle toplu sözleşme masasından kalktık. Bu haliyle toplu sözleşmeyi kabul etmediğimizi çeşitli vasıtalarla kamuoyuna ve ilgili kurumlara bildirdik.

 

Bu süreçten sonra artık kamu çalışanlarının kaybedecek bir dakikası bile bulunmamaktadır. Bu sebeple bir sonraki toplu sözleşmeye yetkili olarak Türkiye Kamu-Sen’in ve Türk Büro-Sen’in oturması şarttır. Buradan tüm teşkilatımıza ayrıca çağrı yapıyorum. Memur arkadaşlarımızın yanlarına giderek, Toplu sözleşme sürecinde Türkiye Kamu-Sen’in durduğu yeri, ilkelerimizi ve yetkili olmaktan başka yolumuzun olmadığını anlatalım. Sendikamıza üye olmayan arkadaşlarımızı davet edelim. Önümüzdeki toplu sözleşme dönemine kadar yetkili olmak üzere bir seferberlik başlatalım.” dedi.

 

Konuşmaların ardından Şube yönetimleri ve temsilcileri ile istişarelerde bulunuldu.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI