Atatürk

AĞRI ŞUBEMİZ, ADALET ÇALIŞANLARI İÇİN YARGI PAKETİ İSTİYORUZ

AĞRI ŞUBE BAŞKANIMIZ CELALETTİN YILDIRIM’IN ADLİ YIL AÇILIŞI KONULU YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

 

Her yıl Eylül ayının ilk iş gününde Adli Yıl açılışı çeşitli kutlamalarla gerçekleştirilir. Adalet ve hukuk toplumların olmazsa olmazıdır. Nitekim Hz. Ali, “Devletin dini Adalettir.” diyerek devlet için adaletin önemine işaret etmiştir. Adalet sisteminin olmadığı ya da aksayarak işlediği bir ülkede, ne gelişmişlikten ne de kalkınmadan bahsedilemez. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde, ülkemizi ayakta tutabilecek tek unsur Adalettir.

 

ADALET ÇALIŞANLARININ SORUNLARI GÖZ ARDI EDİLİYOR

 

Her yıl adalet sistemimizin eksikliklerinin gündeme getirildiği “adli yıl” açılışlarında; Adaletin işleyişinin olmazsa olmaz unsuru, iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan, Hâkim ve Savcılar ile birlikte Adalet Hizmetinin temel taşları olan yazı işleri müdürü, Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Teknik personel ve diğer tüm Adalet Bakanlığı çalışanları unutulmakta, sorunları dile getirilmemekte, adeta yok sayılmaktadırlar.

 

Özellikle son dönemlerde mobbing uygulanan ve intihar eden meslektaşlarımızın sayısında artış gözlenmektedir. Mesai mefhumu olmadan çalışan Bakanlık çalışanlarının bu fedakârlıklarının karşılığı bu olmamalıdır.

TBMM’de ele alınan Yargı Reformu Tasarılarında Adalet Çalışanları bir bütün olarak yok sayılmış, çalışanların fikri alınmadan hazırlanan bu tasarılarda çalışanlar için herhangi bir iyileştirme olmamıştır.

 

ADLİYE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR PAKET ÇIKARILMALIDIR

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında liyakatin öne çıkarılması, mobbinge karşı çalışanları koruyan uygulamaların hayata geçirilmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının GİH’e geçirilmesi, tüm sözleşmeli çalışanlara kadro verilmesi, fazla mesai ücretlerinin tam ve zamanında ödenmesi, yol paralarının tüm illerdeki çalışanlara ödenmesi gibi iyileştirmelerin içinde bulunduğu bir paket Adliye çalışanları için de çıkarılmalıdır.

 

Nitekim bu güne kadar çıkarılan yargı paketlerinde personel adına hiçbir iyileştirme olmaması adalet çalışanlarında hayal kırıklığı yaratmıştır. Artık Adliye çalışanları unutulmamalı ya da yok sayılmamalıdır.

 

Bu istek ve düşüncelerle yeni adli yılın tüm Adalet Çalışanları başta olmak üzere, tüm üyelerimize, yargı camiasına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diler, Türk Büro-Sen olarak tüm çalışanların işlerinde kolaylıklar dileriz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI