Atatürk

ENFLASYON RAKAMLARI TALEPLERİMİZİN HAKLILIĞINI ORTAYA KOYUYOR

05 Ağustos 2021, Perşembe | 08:25

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI OSMAN EKSERT’İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

2021 yılının temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre temmuz ayında tüketici fiyatları ortalama %1,80 oranında yükseldi; 2021’in ilk 7 ayında toplam enflasyon %10,4; yıllık enflasyon ise %18,95 olarak belirlendi. Hal böyle olunca memurlara 2021 yılının ikinci yarısı için verilen %3’lük zammın 1,8’i daha ilk aydan erimiş oldu.  Yılın geride kalan 5 ayında ortaya çıkacak enflasyonla birlikte %3’lük zam tamamen eriyecek ve memurların alım gücü bir kez daha düşecektir.

 

Bunun adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığı açıktır. Her dönem enflasyon farkı aldatmacasıyla memur ve emekliler oyalanmaktadır. Enflasyon farkının yaşandığı dönemlerde enflasyon sürekli önden gitmekte memur maaşları erimekte alım gücü düşmekte altı ay sonra bu zararın bir defaya mahsus telafisi söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla mevcut durumda enflasyon hızla yükselirken memur maaşları %3’e mahkûm edilmiş durumdadır.

 

Memurlarımız ve emeklilerimiz yıllardan beri ancak enflasyon kadar maaş zammı alabilmektedir. Bu da maaşların gerçekte hiç artmadığı, memur ve emeklilere yıllardır sıfır zam verildiği anlamına gelmektedir. Ekonomik büyüme de hesaba katıldığında ülke zenginleşirken geliri düşen ve sürekli fakirleşen tek grubun memur ve emekliler olduğu görülmektedir.

 

Memurlarımızın maaşı her geçen ay mum gibi erimektedir. Döviz kurlarındaki artış, yatırım araçlarındaki yükseliş, akaryakıt, doğalgaz, elektrik ve gıda başta olmak üzere zorunlu harcamalara gelen zamlar memurlarımızın belini bükmektedir. Bir taraftan COVID-19 salgınıyla mücadelenin baş aktörleri olarak üstlendikleri hayati görevlerin yükü diğer yandan ekonomik olarak terk edilmişliğin getirdiği baskı memurlarımızın ve emeklilerimizin geleceğe dair umutlarını tüketmektedir. Bu gidişe bir dur deme vakti gelmiş de geçmektedir.

 

Temmuz ayı itibarı ile yıllık enflasyon %19’a dayanmış durumda, üretici enflasyonu ise %45 dolayındadır. Daha önümüzde sonbahar ve kış ayları var ki, enflasyonun en fazla artış gösterdiği aylar kış ayları oluyor. Dolayısıyla bu yıl enflasyonun %20’lerden aşağı olmayacağı açıktır. Zaten biz de 2022 yılı için %21 artış talep etmiştik. Bu da taleplerimizin ne derece makul olduğunu ortaya koyuyor.

 

Ülkede %20’lere dayanmış bir resmi enflasyon varken %21 maaş zammı için pazarlık yapmayacağız. Geçmiş dönemlerde ortaya çıkan zararların telafisi için istediğimiz 600 TL seyyanen zam da son derece makul bir taleptir. Bununla birlikte Türkiye’de 2021 yılında ekonomik büyümenin çift hanelerde olacağı bütün resmi makamlarca ifade ediliyor. Biz de bu büyümeden %3 nispetinde payımızı istiyoruz. Dolayısıyla Türk Büro-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerimizin pazarlıksız bir şekilde kabul edilmesini bekliyoruz. Bunun altında bir zam, memurlarımızın ekonomik çöküşünün süreceği anlamını taşıyacaktır.     

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Toplu Sözleşme Görüşmelerinin açılışında memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade etti. Bizler de hükümetin teklifini merakla bekliyoruz. Resmi olarak enflasyonun %18,95 olduğu bir ortamda memurlarımıza gerçekçi olmayan tekliflerle gelmeyeceklerini umut ediyoruz. 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI