Atatürk

KADIN İSTİHDAMI DAHA ÇOK DESTEKLENMELİDİR 07 Mart 2021, Pazar | 09:50

 

07 Mart 2021, Pazar | 09:50

 

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI OSMAN EKSERT’İN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Dünyanın her yerinde emeğine, haklarına sahip çıkan, eşitsizliklere ve ayrımcılığa karşı direnen kadınlarımızın var olma mücadelesine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü,  yine buruk, kadının eğitim ve çalışma hakkından tutun da en temel hak olan yaşam hakkına kadar uzanan baskılara ve şiddete maruz kaldığı bir dünyada kutlamak durumundayız.

Emek örgütü olarak biz, bu günün kadınlarımızın çalışma hayatında, özellikle kadın olmasından kaynaklanan sorunlarının kamuoyu önünde tartışıldığı ve çözümler üretildiği bir gün olmasını arzu ediyoruz.

KADIN İSTİHDAMI HER GEÇEN YIL GERİLİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’nin nüfusu 2020 yılı itibariyle 83 milyon 614 bin 362 kişiye yükseldi. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,1’ini erkekler, yüzde 49,9’unu ise kadınlar oluşturuyor.

Kasım 2020’de, iş gücüne katılma oranı 3,2 puanlık azalış ile %49,3 olarak geriledi. Erkeklerde iş gücüne katılma oranı 3,2 puanlık düşüşle yüzde 68,4’e, kadınlarda 3,3 puanlık azalışla yüzde 30,6’ya geriledi. 2019 yılı ile kıyaslandığında ise kadınların iş gücüne katılım oranı yaklaşık olarak %10 daha azalmıştır.

Kadın istihdamı ne kamu da ne de özel sektörde istenilen noktaya gelmediği gibi, her yıl kadın istihdamı daha da düşmektedir. Yapılan anketler işverenlerin özellikle evli ve çocuk sahibi olan kadınlar ile çalışmak istemediklerini ortaya koymaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Hükümet acil tedbirler almalı, kadın istihdamını artırmak için işverene prim ve vergi desteği sağlamalı, yine kadınların rahatlıkla işe gitmeleri için kreş imkanı sağlamalıdır. Bu imkanlar sağlanmadığı sürece kadınlarımız çalışma hayatında istediğimiz noktaya asla ulaşamayacaklardır.

Ayrıca 2020 yılı mart itibari ile ülkemizi de etkisi altına alan Korona Virüs Pandemisi sebebi ile özellikle özel sektörde hem kadın hem de erkek çalışanlar açısından birçok sorun yaşanmıştır. Kadınlar açısından ise iş yükü ikiye katlanmış, ev işleri, çocuk bakımı ve uzaktan evden çalışma ile kadınların çalışma saatleri daha da artmış, bu durum psikolojik birçok soruna yol açmıştır.

Yine özel sektörde 2020 yılında kadın istihdamı için çeşitli projeler ile desteklenen firmalarda kadın istihdamı artırılarak, çalışma hayatında hak ettikleri yeri almaları sağlanmıştır. Hükümet ve sivil toplum kuruluşları ortak projeler ile kadın istihdamının artırılması için çalışmalara devam etmelidir.

KADINA ŞİDDETİN CEZALARI ARTIRILMALIDIR

Ülkemizin bir diğer kanayan yarası olan kadına şiddet konusudur. Her yıl yüzlerce kadın, hatta çocuk yaşta sayılan genç kız yakınları tarafından (baba, abi, eş) fiziksel ve psikolojik şiddete uğramakta, devlet tarafından alınan önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda ise maalesef hayatlarını kaybetmektedirler. Devlet koruması altındayken dahi hayatını kaybeden kadınlarımızın sayısı azımsanamayacak kadar yüksektir.

Devletimiz kadına şiddet konusunda, yeni çalışmalar yapmalı gerekli görülmesi halinde yasal düzenlemeler yapılmalı ve kadına şiddet suçlarının cezaları daha da yükseltilmeli, hafifletici sebepler tamamen kaldırılmalıdır. Cezaların artırılmasının yanı sıra, emniyet güçlerimize kadın ve şiddet eğitimi verilmeli, kadınların yardım çığlıklarına anında müdahale edilmelidir.

Ayrıca pandemi sebebi ile gelir kaybı yaşayan ailelerde, eşler arası tartışmaların arttığı, maalesef aile içi şiddetin ve boşanma oranlarının da yükseldiği görülmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca dönüşümlü ve uzaktan çalışanlar için yapılan Kısa çalışma ödeneği miktarının artırılması, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek tutarların ödenmesi ile gelir kayıpları ile yaşanan aile içi sorunların da giderilmesi sağlanmalıdır.

ÇALIŞMA HAYATINDA YER ALAN KADINLARA KOLAYLIK SAĞLANMALI

Çalışma hayatında kadınlar, erkek çalışanlara göre daha fazla mobbinge uğramaktadır. Psikolojik şiddet ile başa çıkamayan bir çok kadınımız bu sebeple çalışma hayatını bırakma yolunu seçmektedir. Konuyla ilgili olarak, mobbing eğitimleri artırılmalıdır. Aktif olarak çalışma hayatında yer alan kadınlara devletimiz tarafından avantajlar sağlanmalıdır.

Özellikle özel sektör istihdamında erkek nüfusun tercih edilmesi, kadınları eve bağlayan önemli bir konudur. Devletimiz bu konuda da önlemler alarak, kadınların özel sektör ve kamu da tercih edilen işgücü haline gelmesini sağlamalıdır.

Türk Büro-Sen olarak, çalışma hayatında kadınlarımızın yer aldığı, toplum içerisinde değersizleştirilmeyen, en yakınları tarafından şiddete maruz bırakılmayan ve eğitim ve yaşama hakkı başta olmak üzere, tüm haklarının korunduğu bir 8 Mart olması temennisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarız.

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI