Atatürk

GÜMRÜK ÇALIŞANLARI SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNÜ BEKLİYOR 26 Ocak 2021, Salı | 10:30

 

26 Ocak 2021, Salı | 10:30

 

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI OSMAN EKSERT’İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibari ile oldukça önemli stratejik bir konumdadır. Bu noktada gümrükler de, ülkemizin dünyaya açılan yüzüdür.

Gümrüklerde yaşanacak her türlü olumsuzluğun ülkemizin imajını derinden etkileyeceği gerçeği ile karşı karşıya iken, maalesef Ticaret Bakanlığı çalışanları birçok olumsuzlukla yüz yüzedir.

Gümrük çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarında hak ettikleri bir düzenleme bu güne kadar yapılmadığı gibi,  sürekli mevzuat değişikliği,  gümrük çalışanlarına yöneltilen haksız ithamlar ve yer değişikliği endişesi çalışma motivasyonunu bozmaktadır.

GÜMRÜK ÇALIŞANLARININ CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA

Dünyanın kilit noktasındaki Gümrüklerimiz her türlü teknolojik imkânı hak etmektedir.  Gümrük kapılarındaki teknolojik standardın artması öncelikli olarak ülkemizin itibarını ve gelişmişliğinin bir ispatı olduğu gibi,  gümrüklerde çalışan personelinde çalışma motivasyonunu arttıracaktır. Avrupa Birliği idealini benimsemiş, her fırsatta dünyadaki gelişmelerden bahsedenler bu konuda sınıfta kalmışlardır.

Başta Habur ve Gürbulak Sınır Kapıları olmak üzere, pek çok gümrük kapısında çalışanlar saldırıya uğramaktadır. Servis araçları taşlanmakta, çalışanlar tehdit edilmektedir. Son dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan terör olayları sebebiyle Gümrük çalışanları teröristler tarafından rehin alınmış, Gümrük Kapıları günlerce kapalı kalmış, çalışanların can güvenliği tamamen ortadan kalkmıştır. Bu hususta Bakanlık Yöneticileri ile yaptığımız bir dizi görüşmeye rağmen tedbir alınmaması ve olaylara kayıtsız kalınması oldukça düşündürücüdür.

Sendikamızca yıllarca;  yetkililere  gümrük çalışanlarını sorunları iletilmiştir, maalesef zor şartlarda görev  yapan,  can güvenlikleri tehdit altında bulunan her an karalanma, yolsuzluk, kaçakçılık  ithamıyla karşı karşıya kalan gümrük çalışanları kaderleriyle baş başa bırakılmıştır.

GÜMRÜK ÇALIŞLANLARININ MALİ SOSYAL VE ÖZLÜK HAKLARI DÜZELTİLSİN

Sendikamız tarafından gündeme getirilen gümrük çalışanlarının haklı talepleri şunlardır;

*Ek ödeme, mükellef mesaisi gibi tüm ücretlerin emekliliğe sayılması,

*Özel hizmet tazminat oranlarının, diğer kamu kurumlarında aynı unvanda çalışanlara ödenen tazminat oranlarına yükseltilmesi,

Uzmanlık sınavlarının kurum içi personelden şartları taşıyanlar adaylar arasında yapılması,

*Gümrük muhafaza personeline silah tazminatı ve yıpranma payı verilmesi,

*4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na göre ödenmekte olan fazla mesai ücreti uygulamalarında kanuni limitlerin en üst tutardan başlamak suretiyle uygulanması gerekirken, alt limitlerden başlanılarak ödeme yapılması uygulamasına son verilerek, tüm memurların fazla mesai ücretlerinin kanuni limitin en üst düzeyinden ödenmesi,

*Aday memurların hizmet sürelerinin bölge hizmetinden sayılması düzenlemesinden, halen bölgede fiilen görev yapan personelinde talebi halinde yararlandırılması,

*24/24 ya da 12/12 olan çalışma saatlerinin, uluslararası çalışma örgütü ve 657 sayılı kanunun öngördüğü kriterlere göre yeniden düzenlenmesi,

*Gümrük kapılarında görevli personelin can güvenliğinin sağlanması,

*Başta muayne ve muhafaza memurları olmak üzere; belirlenecek kriterlere göre Ticaret Bakanlığı personeline kurum içinden Gümrük Uzmanlığına geçiş imkânı, ile Bilgi İşlem Dairesinde çalışan personelinde Bilişim Uzmanı olarak atanması,

* Tüm kadro ve unvanlar için lise mezunu Yardımcı Hizmetliler dahil olmak üzere, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının sürekli hale getirilmesi,

*Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin mali ve sosyal hak kayıplarının giderilmesi için kadrolarına uygun görevlerine atanması,

*X-Ray araç ve konteyner tarama sistemlerinde görevli gümrük personelinin sağlığı ve yaşam kalitesi ile moral ve motivasyonlarının korunması, kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, anılan personelin haftada 35 saatten fazla çalıştırılmaması, yılda en az bir kez tıbbi muayenelerinin yaptırılması ve tıbbi muayene bedelinin Kurumca karşılanması,

* 666 sayılı KHK ile değişik 4458 sayılı Gümrük kanunun 221. maddesine göre 15.01.2012 tarihinden sonra merkez teşkilatına naklen atanan veya geçici görevlendirilen personele fark tazminatı ödenmemekte olup, bu durumdaki aynı işyerinde aynı işi yapan personel arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi,

*Taşra ve Bölge Müdürlüğü personelinin Bakanlık merkez binasında yemek hizmetinden faydalanırken, misafir ücretine tabi tutulmaması,

Hususlarında ivedilikle çalışma yapılarak, çözüm yolları üretilmelidir.

Türk Büro-Sen olarak, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nde, Gümrük çalışanlarının kazanılmış haklarının iade edilmesi temennisi ile tüm gümrük çalışanlarının Gümrük Günü’nü kutlarız.

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI