1

DEVLET, ENGELLİ MEMURA BAKIŞINI DEĞİŞTİRMELİ 03 Aralık 2020, Perşembe | 08:22

 

03 Aralık 2020, Perşembe | 08:22

 

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI OSMAN EKSERT’İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın istihdamlarına özel sektörde gereken önem ve hassasiyet gösterilmediği gibi, maalesef Kamuda da gerekli istihdam yaratılmamıştır.      

Yasa gereği toplam kamu personelinin %3’ü oranında engelli personel istihdam etme şartı olması ve her yıl bunu dile getirmemize rağmen, maalesef Kamuda bu sayıya ulaşmak hayalden öte gitmiyor.      

Yaklaşık 3 milyon memurun çalıştığı Kamuda, yine yaklaşık 90 bin engelli çalıştırılması gerekirken, bu rakam Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılı Temmuz ayı rakamlarına göre 57.408’dir.

Bilindiği üzere Covid-19 salgını ile normal şartlarda dahi iş bulmakta zorlanan engelli vatandaşlarımız, pandemi sürecinde hiç iş bulamamaktadır. Bu sebeple engelli vatandaşlarımız umudunu kamuya bağlamış, Hükümetten yardım istemektedir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına bir çok engelli vatandaşımız katılmış olup, sonuçların en kısa sürede açıklanması ve atamaların ivedilikle yapılması gerekmektedir. Devletimiz engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmalıdır.

Kamuda dahi engelli istihdamında bu denli eksiklikler yaşanırken, özel sektörün engellilere karşı hassas davranmasını beklemek hayalperestlikten öteye geçmemektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen %3 engelli çalıştırma zorunluluğu engellilerin işe alınması için azami bir sınır teşkil etmemeli, aksine asgari bir sınır olarak belirlenmelidir.

DEVLET YÖNETİMİNİN ENGELLİ MEMURA BAKIŞI YIKILMALIDIR

Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Bir insanın engelli olmasının; onun diğer insanlar gibi yaşaması, sıkıntı ve zorluklara rağmen başarılı olması için yaşama sevincini hiçbir şekilde kaybetmemesi gerekmektedir.

Çağdaş dünyanın geldiği ileri noktada engelli vatandaşlarımıza, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, engellilerimizin üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması sosyal bir devletin asli görevidir.

Kamuda istihdam edilen engelli memurlarımıza maalesef Devletin bakışı, engellidir. Engelleri zihinlerinde yıkamayanlar, engelli memurlarımıza ikinci sınıf devlet memuru muamelesi yapmakta, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazıldığı için istihdam ediyoruz düşüncesindedir.

Kamuda istihdam edilen engelli memurlara, “zaten iş yapmalarını beklemiyoruz” gibi çirkin bir düşünceyle, görevleriyle ilgili de hiçbir eğitim verilmemektedir. Devlet yönetimi bu kötü düşünceden vazgeçerek, istihdam edilen engelli memurlara gerekli eğitimleri vermeli ve çalışma hayatında engelli memurlarımızın aktif rol almasını sağlamalıdır. Devletin yönetici ve bürokratlarından, Engelli Memurlara “engelsiz bakmalarını” talep ediyoruz.

KAMUDA İSTİHDAM EDİLEN ENGELLİ MEMURLARIMIZIN SORUNLARI BÜYÜYEREK ARTIYOR

Halen Kamuda çalışan engelli arkadaşlarımızın acilen çözülmesi gereken başlıca sorunları,

-Bir defaya mahsus olmak üzere aldıkları eğitimlere uygun kadrolara atanmaları,

-Belirli bir mesleği bulunan engellilerin mesleği dışında çalıştırılmaması,

-Mesleği olmayan engellilerin, özür durumuna göre yapabilecekleri hizmetlere ait kadrolarda çalıştırılması,

-Özür artırıcı ve ek özür getirici işlerde çalıştırılmaması,

-Engelli personelin görevde yükselmelerindeki engellerin kaldırılması,

-Çalışmalarını kolaylaştıracak araç ve gereçlerin sağlanması,

-Engelli personele mesai saatleri dışında görev verilmemesi

Konularında acilen tedbirler alınıp, bu sorunlar en kısa zamanda çözüme kavuşturulmalıdır.

Türk Büro-Sen olarak, engelli memurlarımız adına bugüne kadar vermiş olduğumuz mücadelemize, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

 

Her kişinin potansiyel birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak, engelli vatandaşlarımızın yılda bir defa değil 365 gün yanlarında olduğumuzu, kamuoyuna saygıyla duyururuz.