Atatürk

ERZURUM İDARE MAHKEMESİ, PERSONELİN KAMERA İLE İZLENMESİNİ ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ SAYARAK İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ 06 Ekim 2020, Salı | 12:18

 

06 Ekim 2020, Salı | 12:18

 

Sendikamızca, Ağrı İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü personelinin kamera ile izlenmesi işleminin, personelde psikolojik baskı yarattığı ve kamera sistemi ile özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçeleriyle iptal davası açılmıştır.

Erzurum 1. İdare Mahkemesinde 2020/582 E. sayısı ile görülmekte olan dosyada 09.09.2020 tarihli ara karar ile; “uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağın bulunmaması, toplanan görüntülerin ilerde başka bir şekilde kullanılmayacağına yönelik bir güvencenin mevcut olmaması ve iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşarak, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla veya iş sahipleri ile ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmesinin, çalışma alanı ve masasının gözlemlendiği kamera takip sisteminin kurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği” ve dava konusu işlemin uygulanması hallinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçe tutularak yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yargı kararını görmek için tıklayınız.

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI