Atatürk

TBMM’ye Sunulan Kanun Tekliflerimiz

Türk Büro-Sen

1-Tüm Sözleşmeli Çalışanların kadroya geçirilmesi için kanun teklifi

2-Yardımcı Hizmetliler Sınıfı Çalışanlarının Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınması için kanun teklifi

3-Görevde Yükselme Sınavlarının açılarak, düzenli hale getirilmesi için hazırlanan kanun teklifi (uzmanlık sınavları vs.)

4-Askeri İşyeri ve Emniyet’te çalışan sivil memurların disiplin cezaları yönetmeliğinde  askeri personelle bir tutulmasının kapsam dışına alınması için kanun teklifi

5-Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına Uzmanlık Hakkı verilmesi için kanun teklifi

6-Ticaret Bakanlığı Kanun teklifi

7-Devlet Arşivleri çalışanları ile ilgili Kanun teklifi

8-3600 Ek Göstergenin yeniden düzenlenerek tüm kamu çalışanlarına verilmesi kanun teklifi (Kamu Görevlilerinin Ek Göstergelerine İlişkin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Eki (I) Ve (Iı) Sayılı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi)

9-Kıdem Aylığı Artış Kanun Teklifimiz

10-5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (Özel Hizmet Tazminatı oranlarının artırılmasını içermektedir.)

11-Sicil Affı ile ilgili Kanun Teklifi

12-666 sayılı KHK’nın ortaya çıkardığı olumsuzlukların giderilmesi için kanun teklifimiz hazırlanmaktadır.

13-Gümrük Muhafaza Personeline Fiili Hizmet Süresi Zammı Verilmesi ile ilgili Kanun Teklifimiz

14-İdarelerin Hukuk Birimlerinde Görev Yapan Diğer Personelin Avukatlık Vekalet Ücretinden Faydalanması ile ilgili Kanun Teklifimiz

15-Yargı Reformu  ile ilgili raporumuz da bizzat Adalet Bakanına verilmiştir.

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI