Atatürk

SÖZLEŞMELİYE KADRO TALEBİMİZ BİR KERE DAHA TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI 08 Temmuz 2020, Çarşamba | 10:22

 

08 Temmuz 2020, Çarşamba | 10:22

 

Kamuda kurumların özel kanunları uyarınca çalıştırılan idari hizmet sözleşmeli personel, 4924 sayılı Kanuna göre çalıştırılan çakılı sözleşmeliler, 209 sayılı Kanuna göre çalıştırılan kamu dışı aile sağlığı personeli, 5393 sayılı Kanuna göre çalıştırılan sözleşmeli personel, 657 saylı Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personel, 4/C’den 4/B’ye geçen sözleşmeli personel ve 3+1 yıl zorunlu çalışmaya tabi sözleşmeli personel gibi mevzuatı, hakları ve yükümlülükleri farklı ama çileleri, dertleri ve beklentileri aynı olan yüzbinlerce çalışan bulunmaktadır.

 

Türk Büro-Sen olarak temel talebimiz ve mücadelemiz bütün güvencesiz sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesidir. Amacımız, harflere ve rakamlara boğulmuş parçalı kamu istihdam yapısına son verilerek tüm çalışanların aile birliğinin sağlandığı, yeknesak, adil ve güvenceli bir istihdam politikasının belirlenmesidir.

Bunun için sürekli olarak alanlarda olduğumuz gibi hazırladığımız kanun teklifleri ile de çözüm yollarını ortaya koymaktayız. Nitekim geçtiğimiz yıl hazırladığımız tekliften yolan çıkan MHP Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı, tüm güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için bir kanun teklifi hazırlamış ve TBMM’ye sunmuştu. Bu teklif halen TBMM’de beklemekteyken şimdi de MHP Mersin Milletvekili Sayın Olcay Kılavuz bu yönde bir kanun teklifi hazırlayarak sorunu bir kere daha Meclis gündemine taşımış bulunuyor.    

Türk Büro-Sen olarak yüzbinlerce sözleşmeli personelin hassasiyetlerine kulak veren ve sorunu çözmek adına elini taşın altına koyan sayın milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Yıllardan beri dile getirdiğimiz üzere büyük bir adaletsizliğin ve mağduriyetin kaynağı olan sözleşmeli personel istihdamı bir an önce son bulmalı, bütün güvencesiz sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir. Biz gerek Türk Büro-Sen olarak gerekse Türkiye Kamu-Sen olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirerek bu konuyu daima gündemde ve sıcak tutuyor, bakanlarla, bürokratlarla ve siyasi partilerle irtibat halinde sorunun çözümü için kanun teklifleri hazırlanmasını sağlıyoruz.

Sonuç itibarı ile hali hazırda TBMM’de bu yönde bekleyen birçok kanun teklifinin hazırlamasına katkıda bulunduk. Bundan sonra görev, Türk milletinin verdiği yetkiyle TBMM’de bizleri temsil eden milletvekillerine düşmektedir. Hem 3+1’e tabi hem de süresiz sözleşmeli olarak çalışan yüz binlerce personelimiz ailelerine kavuşmak için bir umut aramaktadır. TBMM’de bekleyen bu teklifler, yüzbinler için bir umut ışığı olmuştur. Hakkaniyet, adalet ve Anayasamızın 10. maddesinde ifadesini bulan kanun önünde eşitlik ilkesinin gereği tüm kamu personelinin aile birliğinin sağlandığı, güvenceli ve adil bir sistem içinde kadrolu olarak çalıştırılmasıdır.

Bu konuda sadece temenni değil TBMM’de gerekli girişimlerde bulunarak sözleşmeli personelin tamamının kadroya geçirilmesi için her türlü mücadeleyi verdiğimizden herkes emin olmalıdır.  Hiçbir sözleşmeli personelimizin ötekileştirmeye maruz bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Bütün gücümüzü ve mesaimizi kamudaki bu çok başlı kaotik yapının sonlandırılması için harcayacağımız bilinmelidir.

Sözleşmeli dramının çözümü Meclis’tedir. Eller bir kere de kamu görevlileri için kalkmalı ve bu kaosa bir son verilmelidir.  

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI