Atatürk

GÖREV BAŞINDAKİ MEMURA HAKARET ETMEK SİZİN HADDİNİZE Mİ? 27 Temmuz 2020, Pazartesi | 15:02

 

27 Temmuz 2020, Pazartesi | 15:02

 

TÜRK BÜRO-SEN GENEL MERKEZİ’NİN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz gün Haymana Gazetesi’nde “Haymana Memur Çöplüğü Mü?” başlığı ile bir haber hazırlanmıştır. Haberin içeriği ilçede görev yapmakta olan bütün kamu görevlilerini tahkir eden ve onları küçük düşüren ifadelerle doludur.

Habere göre Haymana’da görev yapmakta olan bütün memurlar, sorunlu, iş bilmez ve çalışmayan kamu görevlilerinden oluşmaktadır. Haberi yapan şahıs ilçemizde canla başla, salgın durumunda dahi bütün imkânsızlıklara rağmen kamu hizmetlerinin eksiksiz ve kesintisiz bir biçimde sunulmasını sağlayan kamu çalışanlarımızın tamamının ilçeden gönderilmesi gibi akla ve hayale sığmayacak bir tutum içerisine girmiştir.  

Böyle bir yaklaşım ve zihniyetin Haymana’da kamu çalışanlarına karşı takındığı olumsuz tutum husumet derecesindedir. Haberi yapan şahıs yalnızca bir kişinin değil ilçede görev yapan polis, sağlıkçı, vergi memuru velhasıl bütün kamu görevlilerinin sorunlu ifade ederek kendi zihinsel sorununu ortaya koymuştur. Böyle bir haber gerçekleri yansıtmayan, yalan, yanlış ve talihsiz bir demeçtir. Memurlara karşı bu gazetenin giriştiği saldırının altında büyük bir Devlet ve memur düşmanlığı yattığını düşünmekteyiz.

Biz bu haberi yapan ya da yaptıranlardan daha detaylı açıklama bekliyoruz. Her alanda canımızı, malımızı teslim ettiğimiz güvenlik personelimizin tamamı, sağlığımızı teslim ettiğimiz sağlık çalışanlarımız, vergilerimizi emanet ettiğimiz vergi çalışanlarımız böyle bir iftiraya kurban edilemez. Bu haberin içeriğindeki tespit kimler tarafından, hangi kriterler göz önüne alınarak yapılmıştır? Kendisine gazeteci diyenler, hangi hak, hangi yetki ve hangi somut delile dayanarak gazeteciliğin en temel kuralı olan 5N 1K kuralından bihaber şekilde masa başında oturarak bir ilçede çalışan bütün kamu görevlilerini töhmet altında bırakabilmektedir. Gazetecilik onuru bu kadar mı ayaklar altına düşmüştür?

Bu habere imza atanlar, bu talihsiz beyanları ile Haymana’da görev yapan bütün memurları ve ailelerini karalayarak sorunlu, memur ailesini yan gelip yatan, devletten hak etmedikleri ücreti alan insanlar olarak göstererek, haramzade ilan etmiş bulunmaktadır. Gazete’nin bu çarpık anlayışını ve sorumsuz tavrını, şerefli Türk memurları olarak şiddetle kınıyoruz.

Biz biliyoruz ki; bu tür demeçler, devletin kurumlarıyla ve dolayısıyla devletle sorunu olanların ekmeğine yağ sürmektedir. Devlete karşı kin ve nefretlerini doğrudan açıklayamayan bazı kesimler, devletin temsilcisi olan memurlara saldırmaktadırlar.

Eline her kalemi alan canla başla, yetersizlik içerisinde vatanımızın her karışına yaz, kış, sıcak, soğuk demeden hizmet götürmeye çalışan kamu görevlilerimize saldıramaz.

Türk Büro-Sen olarak bütün imkânlarımızla ilçemizdeki memurumuzun yanında olacağımızı ve onlara yönelik her türlü art niyetli girişime karşı duracağımızı bir kere daha bildiriyoruz. Küçük hesaplar peşinde koşarak, iftiralarla, memurumuzun ilçe halkı nezdinde küçük düşürülmesine ve onuruyla oynanmasına müsaade etmeyeceğimizi tüm gücümüzle haykırıyoruz.

Başta bu haberi yapan şahıs ve sözde Gazete olmak üzere her fırsatta memura saldırmayı görev edinmiş kendini bilmezleri protesto ediyor, bu kimseleri asılsız iftiralarla kamu görevlilerinin günahına girmenin manevi ağırlığı içerisinde vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz! Namusuyla çalışan ama hak ettiğini dahi alamayan memurlarımıza atılan bu iftiranın sahibi sözde gazeteci ve gazeteyi şiddetle kınarken, Haymana’da görev yapan tüm memurlardan ve memur ailelerinden özür dilemeye davet ediyoruz.

Ayrıca hizmet kolumuza bağlı kurumlardan olan Haymana Maliye teşkilatında yetkili Sendika olarak, belirtmek isteriz ki Maliye çalışanları bölgeye atama değil tercih ile gelmekte olup, 5 yıl zorunlu görev süreleri bulunmaktadır. Sizin kirli kaleminizle iftira ettiğiniz gibi, “sözde işe yaramayan memurların” atandığı bir yer değildir.

Burada işe yaramayan birileri var ise aynayı önce kendinize doğrultmanız daha doğru olacaktır. Her şeyden önce basın etiğine uygun olmayan bir şekilde, tarafsız olma kriterinizi kaybetmiş, aynı zamanda araştıran ve vatandaşa doğru bilgiyi ulaştıran olma hedefinizi de kaybetmiş bulunmaktasınız.

Sizleri biran evvel Haymana’da görev yapan memurlarımız başta olmak üzere tüm memurlarımızdan özür dilemeye davet ediyoruz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI