Atatürk

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇALIŞAN BÜRO HİZMET KOLU ÇALIŞANLARI İÇİN İLAVE EK ÖDEME İSTEDİK 23 Haziran 2020, Salı | 16:22

 

23 Haziran 2020, Salı | 16:22

 

Bilindiği üzere Pandemi döneminde ülkemizde bir çok önlem alınmış ve kamu hizmetlerinin aksamaması için özellikle memurlarımız çok büyük bir özveri ile çalışmıştı.

Sendikamız bu konuyla ilgili olarak 09.06.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığına yazdığı 373 sayılı yazısında, “Pandemi döneminde Büro Hizmet Koluna bağlı kurumlarda çalışan personelin mesai mefhumu gözetmeksizin ve psikolojik olarak zor bir dönemde çalıştığını, bu süreçte büyük bir özveri ile çalışan Büro Hizmet Koluna bağlı kurumlarda çalışanlara da ilave ek ödeme verilmesinin çalışanların moral motivasyonunu artıracağını ve kamuda çalışma barışının korunması açısından önemli olduğunu” belirterek, Büro Hizmet Kolu çalışanları için ilave ek ödeme istemiştir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Müdürlüğü 19.06.2020 ve E22093 sayılı cevap yazısında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde gerekli mevzuat çalışmalarının yürütülmesi veya teklifte bulunulması için ilgili Bakanlıklara göndermiştir.

Sendikamız konunun takipçisi olmaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanlığına gönderdiğimiz yazıyı görmek için tıklayınız

Cumhurbaşkanlığının cevap yazısını görmek için tıklayınız

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI