Atatürk

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EŞGÜDÜM TOPLANTISINDA GÖRÜŞLERİMİZİ DİLE GETİRDİK 19 Mart 2020, Perşembe | 09:18

 

19 Mart 2020, Perşembe | 09:18

 

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Çankaya Köşkünde gerçekleştirilen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm toplantısına katıldı.
Toplantıda söz alan Genel Başkan Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen’in küresel salgına ilişkin görüşlerini ve önerilerini dile getirdi. Önder Kahveci konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Sağlık Çalışanlarımıza, Bakanımıza ve Tüm Kamu Görevlilerine Teşekkür Ederim

“Öncelikle bu salgının başladığı ilk günden beri hayatlarını ortaya koyan, fedakârca çalışmalarından ötürü başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu görevlilerine ve aldığı yerinde kararlarla virüsün ülkemize girişinin gecikmesini sağlayan ve sonraki süreci de son derece özverili çalışmalarıyla, şeffaf bir biçimde sürdürerek başarılı bir kriz yönetimi yürüten Sağlık Bakanımıza ve tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum.

Bugüne Kadar Son Derece Yerinde Tedbirler Alındı

Elbette bu krizin atlatılması için hepimiz milletçe seferber olduk ve üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye de hazırız. Bugüne kadar alınan tedbirler son derece olumlu olmuştur. Okulların kapatılması, bazı ülkelerden girişlerin yasaklanması, karantina uygulamaları, reel kesimin desteklenmesi, vergi borçlarının ertelenmesi gibi tedbirler yerindedir.

Sözleşmeli Personel de Mazeret İzinlerinden Faydalandırılmalıdır

Kamu görevlilerine verilen izinler, salgının yayılmasının önüne geçilmesi ve okulların kapanmasıyla birlikte ortaya çıkan çocuk bakımı sorunlarının çözümü yolunda uygun sonuçlar doğurmuştur. Bu kapsamda sözleşmeli personelin de mazeret izninden faydalandırılması yerinde olacaktır.

Uygun Olan Hizmetlerde Evden Çalışma Sağlanmalıdır

Virüsün, temasla yayıldığı göz önünde bulundurulduğunda, teması asgariye indirme noktasında mümkün olan kamu görevlileri için evden çalışma sistemine geçilmesi sağlanmalıdır.

50 Bin İlave Hekim Dışı Sağlık Çalışanı Ataması yapılmalıdır

Virüs salgınının bertaraf edilmesi yolunda maddi ve manevi anlamda en fazla desteğe ihtiyaç duyan kesim kamu görevlilerimizdir. Bu noktada salgınla mücadelenin en önemli aktörleri sağlık ordusu olacaktır. Özellikle sağlık çalışanlarımızın hayatlarını ortaya koyarak verdiği mücadelede hekim dışı sağlık personeli açığı bulunmaktadır. Bu mücadeleye destek olmak ve personel açığını kapatmak amacıyla 50 bin ilave hekim dışı sağlık çalışanı ataması yapılması gerekmektedir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın da olumlu görüş bilmesi bizleri son derece memnun etmiştir.

Sağlıkta Şiddet Yasası Bir An Önce Çıkarılmalıdır

Bu çerçevede yine Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılması önem arz etmektedir.

Sağlık Çalışanları Başta Olmak Üzere Kamu Görevlilerinin Ekonomik Kayıpları Telafi Edilmelidir

Görevi başında olduğu halde ekonomik kayba uğrayan kamu görevlilerinin bu ekonomik kayıplarının karşılanması, çalışanlarımızın moral motivasyonunun yüksek tutulmasına katkıda bulunacaktır. Özellikle bu süreçte hastanelerin gelirlerinin düşmesi nedeniyle performans ve döner sermaye gelirleri düşecek olan sağlık çalışanlarının performans ücretlerinin tavandan ödenmesi yerinde olacaktır.

Tüm Kamu Görevlileri Gerekli Kişisel Koruma Ekipmanlarıyla Donatılmalıdır

Başta sağlık çalışanları olmak üzere halkla temas halindeki kamu görevlilerinin gerekli koruma ekipmanlarıyla donatılması son derece önemlidir.

Aynı Ortamda Çalışan Kamu Görevlilerine İlişkin gerekli Tedbirler Alınmalıdır

Her türlü temasın engellenmesi noktasında hala kalabalık gruplar halinde aynı ortamda çalışan kamu görevlileri için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Kurumları Dışında Kalabalık Ortamlarda Çalışan Memurlar Kurumlarına Dönmelidir

Kurumları dışında, kalabalık ortamlarda görevlendirilen personelin kurumlarına çağırılması ve mümkün olduğunca temastan uzak tutulması, personelin korunması açısından önemlidir.

Uygun Hizmetlerin Tamamı Dijital Ortama Taşınmalıdır

Bütün evrak ve tahsilata dayalı kamu hizmetlerinin e-devlet üzerinden dijital olarak yürütülmesi, dijital sisteme aktarılması mümkün olmayan işlemlerin ise ileri bir tarihe ertelenmesi yerinde olacaktır.

Türkiye Kamu-Sen’e Ait Bütün Yurt ve Misafirhanelerimizi Bedelsiz Olarak Devletimizin Hizmetine Vermeye Hazırız

Biz Türkiye Kamu-Sen olarak her zaman olduğu gibi bu gün de Devletimizin ve milletimizin yanındayız, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Bu çerçevede Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalarımıza ait olan öğrenci yurtlarımızı ve misafirhanelerimizi bila bedel, hiçbir karşılık beklemeden Devletimizin ve milletimizin hizmetine sunmaya hazır olduğumuzu bildirirken, bizlere görüşlerimizi aktarma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ortak aklı, birlikteliği, bilimi ve şeffaflığı ön plana çıkararak bu tarihi dönemde bugüne kadar son derece başarılı bir sınav veren Bakanımıza, insanüstü çalışmalarıyla salgının büyümemesi için mücadele eden sağlık çalışanlarımıza, kamu hizmetlerinin aksamadan sunulmasını sağlayan kamu görevlilerimize ve tüm yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum.”

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI