Atatürk

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK

13 Nisan 2017, Perşembe | 07:59

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş beraberinde Ankara 13 Nolu Şube Başkanımız Sadık Mefa ile Milli Savunma Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’yu ziyaret etti. Ziyarette İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Remzi Kaya, 2 Nolu Şube Başkanımız Bayram Ali Oymak ve 3 Nolu Şube Başkanımız Hüseyin Ofluoğlu da hazır bulundu.

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Askeri İşyerlerinde çalışan Sivil Devlet Memurları için istisna olarak düzenlenen 232 ve 233. Maddelerinin kaldırılması, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının tüm kadrolar için açılması, personelin moral motivasyonunun artırılması ve sınavların düzenli hale getirilmesi, Mesai saatlerinde rutin yapılan işler, Nöbet hizmetlerinde de memurlardan talep edilmektedir. Nöbetleri Cuma ve Cumartesi günlerine denk gelen memurlara izin verilmemektedir. Nöbet ve fazla çalışma kavramlarının tanımlarının yapılarak nöbetçi personele nöbet görevi haricinde fazla çalışma yaptırılmasının önüne geçilmesi, fazla çalışan personele çalışmış olduğu her sekiz saat için 1 gün izin verilmesi, Nöbetleri, Cuma- Cumartesi ve Resmi tatil günlerine denk gelen memurlara hafta içi izin verilmesi, Teknik Hizmetler Sınıfı bünyesinde nöbet hizmeti ifa eden memurların daha önceden istirahat (uyuma) ihtiyaçları için kendilerine verilmiş olan yatak imkanı kaldırılmıştır. 24 saat esasına göre nöbet tutan personele dinlenmeleri için uygun ortamın sağlanması, kapatılan asansörlerin çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği açısından, asansörlerin en azından yük taşınabilecek hale getirilmesi,  Berber olarak görev yapan memurların çalışma saatlerinin servis saatlerine uygun hale getirilmesi ya da eskiden olduğu gibi toplu taşıma kartı verilmesi, Mesai saatleri dışında, kurumlarda nöbetçi harici personel kalmayacağı yönünde Başbakanlık Genelgesi olmasına rağmen; memurlar fazla mesaiye yazılı emir olmaksızın sözlü emirle çağırılmaktadır. Personel üzerinde Olağanüstü Hal nedeniyle tedirginlik olduğundan, mesai saatleri dışındaki görevlerin personele yazılı olarak tebliğ edilerek endişelerin giderilmesi” taleplerimizi rektör Afyoncu’ya iletti.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ise, taleplerimizin çok yerinde olduğunu belirterek, “bu sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağız. Biz çalışanlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Moral motivasyonları bizim için oldukça önemlidir. İletmiş olduğunuz taleplerle ilgileneceğiz ve en kısa zamanda çözümünü sağlayacağız” dedi.

 Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Rektör ile görüşmesini tamamladıktan sonra İstanbul Şube Başkanlarımız ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen faaliyetler, çalışanların sorunları ve çözüm yolları hakkında istişare edildi.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI