Atatürk

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDA 5 ADET SİVİL MEMUR DAİRE BAŞKANLIĞI OLUŞTURULACAK

25 Haziran 2016, Cumartesi | 08:19

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Ankara 13 Nolu Şube Başkanımız Abidin Eyvaz ve İşyeri Temsilcimiz Sadık Mefa ile birlikte 23.06.2016 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Sezai Bostancı’yı ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan memurlarının sorunlarının görüşüldüğü ziyarette, Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş;

*657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 232. ve 233. maddesinde düzenlenen ve TSK’da görevli devlet memurlarını kapsayan istisnaların kaldırılması ile bu maddelerde atıfta bulunulan askeri mevzuatta yapılacak bir düzenlemenin, askeri işyerinde çalışan devlet memurları ile diğer devlet memurları arasında çalışma koşulları ve disiplin yönünden paralellik sağlayacağını,

*Askeri işyerlerinde 24 saat esasına göre tutulan nöbetlerde, nöbet tutan memura bir gün izin verildiğini,  fazladan çalışılan her 8 saatte bir gün izin esasının uygulanmadığını, nöbetin ertesi günü tatil olması durumunda nöbet izninin hiç verilmediğini çalışanlara nöbet adı altında fazla mesai yaptırıldığını,  bu şekilde yaptırılan fazla çalışmanın karşılığının ödenmesini ya da fazladan çalışılan her 8 saat için bir gün izin verilmesini,

*Milli Savunma Bakanlığı ve TSK’lerindeki orta ve üst kademe ki uzman/yönetici kadrolara askeri personel dışındaki personelinde görevlendirilmesini, çalışanların yükselmesinin ve kariyer yapmasının önünün açılmasının kuruma da katkı sağlayacağını, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının yapılmasını,

*Subay ve astsubaylara verilen mali haklardan TSK’da görevli devlet memurlarının da faydalandırılmasını,

*İcap nöbeti tutan personele yaptığı fazla çalışma karşılığında izin ya da ücret verilmesini

*Sivil memurlara da silah taşıma ruhsatı verilmesini talep ettiğimizi ifade ettiler.

ŞUBE MÜDÜRÜ VE UZMAN KADROLARI İHDAS EDİLECEK

Müsteşar Sezai Bostancı ise, “daha önce de aynı taleplerinizi bana iletmiştiniz. Bu konularda bazı çalışmalar yapılmıştır. Özellikle sivil daire başkanlığı hususunda karar çıktı. 5 adet sivil daire başkanlığı kurulacak. Sivil memurlarımızın çalışma düzenleri bu başkanlıklar kanalı ile yapılacaktır.

Ayrıca ihdas edilecek olan Şube Müdürü, Uzman gibi kadrolarla birlikte yükselme sınavları açmayı da gündemimize alacağız. Diğer yandan da sivil memurlara silah ruhsatı verilmesi hakkında çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI