Atatürk

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BOSTANCI İLE GÖRÜŞTÜK

27 Ekim 2015, Salı | 11:05

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Genel Başkan Yardımcımız Nejla Öksüz ve Ankara 13 Nolu Şube Başkanımız Abidin Eyvaz ile 22.10.2015 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Sezai Bostancı’yı ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan memurlarının sorunlarının görüşüldüğü ziyarette, Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş;

*657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 232. ve 233. maddesinde düzenlenen ve TSK’da görevli devlet memurlarını kapsayan istisnaların kaldırılması ile bu maddelerde atıfta bulunulan askeri mevzuatta yapılacak bir düzenlemenin, askeri işyerinde çalışan devlet memurları ile diğer devlet memurları arasında çalışma koşulları ve disiplin yönünden paralellik sağlayacağını,

*Askeri işyerlerinde 24 saat esasına göre tutulan nöbetlerde, nöbet tutan memura bir gün izin verildiğini,  fazladan çalışılan her 8 saatte bir gün izin esasının uygulanmadığını, nöbetin ertesi günü tatil olması durumunda nöbet izninin hiç verilmediğini çalışanlara nöbet adı altında fazla mesai yaptırıldığını,  bu şekilde yaptırılan fazla çalışmanın karşılığının ödenmesini ya da fazladan çalışılan her 8 saat için bir gün izin verilmesini,

*Milli Savunma Bakanlığı ve TSK’lerindeki orta ve üst kademe ki uzman/yönetici kadrolara askeri personel dışındaki personelinde görevlendirilmesini, çalışanların yükselmesinin ve kariyer yapmasının önünün açılmasının kuruma da katkı sağlayacağını, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının yapılmasını,

*Subay ve astsubaya verilen mali haklardan TSK’da görevli devlet memurlarının da faydalandırılmasını,

*Kurum bünyesinde bulunan hastanelerde riskli birimlerde, özellikle yoğun bakımlarda çalışan personele ilgili yasal düzenlemede yer alan döner sermaye ek ödeme kat sayısı dikkate alınarak ödeme yapılmadığı yönünde sendikamıza duyumlar olduğunu konuyu Gülhane Askeri Tıp Akademisine de yazılı olarak iletildiğini ve konuya ilişkin bilgi istendiğini

*İcap nöbeti tutan personele yaptığı fazla çalışma karşılığında izin ya da ücret verilmesini

*Sivil memurlara da silah taşıma ruhsatı verilmesini talep ettiğimizi ifade ettiler.

Taleplerimizi büyük bir nezaketle dinleyen Müsteşar Sezai Bostancı ise, taleplerimizi değerlendireceklerini personelin lehinde olan her türlü çalışmayı desteklediklerini askeri personel dışındaki diğer personelinde görevinde yükselebilmesinin sağlanması, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında kendilerinin de bazı çalışmalar yaptıklarını ancak bu konuların büyük çoğunluğunun mevzuat düzenlemesi gerektirdiğini bununda zaman aldığını, uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların ise araştırılacağını ve çözüme kavuşturulacağını, çalışanları mağdur etmeyeceklerini, silah ruhsatı ile ilgili talebin ise daha öncede kendilerine iletildiğini Askeri işyerlerinde çalışan personele silahı kendisi temin etmek koşuluyla silah ruhsatı verilmesi konusunu tekrar değerlendirebileceklerini belirtti.

Ayrıca Sayın müsteşarın  görevden ayrılan uzman erbaşların bir dernek kurarak örgütlendiğini,  bunların istihdamı konusunu çok önemsediklerini, bir emek   örgütü olan  sendikamızın da bu konuya hassasiyet göstermesi hususunda ki arzusuna   üzerine Genel Başkanımız; irtibatımızın olduğunu, dernek açılışına bizzat kendisinin katıldığını ve her türlü desteği vereceklerini ifade etti. 

Genel Başkanımıza ziyaretin anısına birde plaket takdim eden Sayın müsteşara gösterdiği nezaket ve misafirperverlik için ayrıca teşekkür ediyoruz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI