Atatürk

TÜRKİYE İŞ KURUMU’NUN REFAKAT İZNİ İÇİN YENİ GÖRÜŞÜ

29 Eylül 2015, Salı | 13:51

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kurumu bünyesinde çalışan personelin kendisi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle ilgili sağlık kuruluşlarında işlemlerin takibi için görevine gelmemesi sebebiyle söz konusu iznin mazeret izni veya yıllık izin olarak değil, refakat izni olarak değerlendirilmesi hususunda gereğinin yapılması ve bu hususta tarafımıza bilgi verilmesi için sendika olarak tarafımızca yazı yazılmıştır.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının 13.07.2015 tarih 10393112-915-23126 sayılı yazısında; “ Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden memura izin verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği bu sürelerde geçen süreler için verilen iznin ilgili personelin yıllık ve mazeret izninden düşülmemesi gerekmektedir. Bu iznin suiistimal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla birimlerce bahsi geçen duruma ilişkin belge istenebilecektir.”  Şeklindeki görüşü ile refakat izinlerinin yıllık ve mazeret izinlerinden düşürülemeyeceği hususu açıkça belirtilmiş olup yapılacak işlemlerde bu hususu göz önünde bulundurulacağı belirtilmiştir.
 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün yazısını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI