Atatürk

SAYIŞTAY BAŞKAN YARDIMCISI MİKTAD ÖZKAN İLE GÖRÜŞTÜK

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Ankara 11 Nolu Şube Başkan Yardımcımız Bayram Karagöz ve Cengiz Yılmaz ile 23.07.2015 tarihinde Sayıştay Başkan Yardımcısı Miktad Özkan’ı ziyaret etti. Ziyarette Bölüm Başkanı Mehmet Bozkurt da hazır bulundu.

“2008 yılından bu yana Görevde Yükselme Sınavı açmayan Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan müdür kadrolarına yatay geçiş ve hülle yolu ile doldurmaktadır” diyen Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Bu durumun çalışanlar arasında tepkiye yol açtığını, İdarenin kendi personelinin haklarını gasp ederek seçtiği yönetimin, büyük bir adaletsizliğe sebep olduğunu, bu yoldan dönülmesi gerektiğini Sayıştay Başkan Yardımcısı Miktad Özkan’a iletti.

Yokuş, “Bir denetim kurumu olan Sayışta Başkanlığı’nın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun olmazsa olmaz ilkelerinden olan liyakat, kariyer, birikim ve tecrübe gibi hususlar çiğnenerek yapılan atamalar kamu vicdanını yaralamaktadır. Sayıştay’da VHKİ kadrosunda çalışan bir memurun, 1 hafta önce muvafakat verilerek Ankara Pursaklar Belediyesi’ne geçişi sağlanmış ve aynı şahıs 1 hafta sonra Sayıştay Başkanlığı’na “Yazı İşleri Müdürü” olarak başlatılmıştır. Bu çirkin bir hülle yoludur. Kabul edilmesi mümkün değildir. Kurumun itibarı zedelenmekte, daha önemlisi kurum çalışanları itibarsızlaştırılmaktadır.  Sendika olarak bu olayın peşini bırakmayacağız ve hukuki her yola başvuracağız. Biran evvel kurumda Görevde Yükselme Sınavı açılarak, çalışanların yükselmelerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır” dedi.

Sayıştay Başkan Yardımcısı Miktad Özkan ise, taleplerimizde haklı olduğumuzu ve Görevde Yükselme Sınavı’nın en kısa zamanda açılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını belirtti.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI