Atatürk

ASKERİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN DEVLET MEMURLARINA ÇAĞRI

24 Şubat 2015, Salı | 09:48

Türk Büro-Sen kurulduğu günden beri kurum sendikacılığını değil kitle sendikacılığını savunmuştur. Memurların kurum sendikalaşmalarının zayıf ve güçsüz sendikacılığı meydana getireceğini, güçsüz sendikalarında tek güç olan kamu işvereni karşısında memurların haklarını koruyamayacağını ve geliştiremeyeceğini benimsemiştir. Kurum sendikacılığının yerine güçlü sendikacılık olarak hizmet kolu sendikacılığını benimsemiş ve bu yapılanmanın memurların haklarını korumakta ve geliştirmekte daha başarılı olacağına inanmış ve bunun mücadelesini vermiştir.

Neticede 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu da hizmet kolu esasına göre, sendikaların kurulabileceği hüküm altına alınmıştır. Daha sonra da hangi kurumun hangi hizmet kolunda yer aldığı Çalışma Bakanlığının yayımladığı yönetmelikte belirlenmiştir.

Anayasa Mahkemesinin, askeri işyerlerinde çalışan devlet memurlarının sendikalara üye olabileceklerine dair kararından sonra da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikte askeri işyerinde çalışan memurları da Büro, Bankacılık ve Sigortacılık hizmet koluna dâhil etmişlerdir.

Kanunen yetkili sendika olabilmek için, hizmet kolunda en çok üyeyi kaydetme mecburiyeti vardır. Büro hizmet koluna 57 kamu kurum ve kuruluşu dâhildir. Büro hizmet kolunda kurulan sendikalar da 57 kamu kurum ve kuruluşunda faaliyet gösterip üye çalışması yaparlar.

Türk Büro-Sen olarak da askeri işyerlerinde çalışan devlet memurlarını sendikamıza üye kazandırmak için faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
Büro hizmet kolunda yetkili olabilmek için en çok üyeyi kaydetmek mecburiyeti kanun hükmüdür. Eğer kurum sendikacılığı yapılırsa, kurum sendikalarının yetkili sendika olması mümkün değildir. Yetkili olmayan sendika da ne toplu sözleşmeye katılabilir, ne kamu görevlileri danışma kuruluna katılabilir. Bunlara katılamayan bir sendikanın da üyelerinin hak ve menfaatlerini koruması ve geliştirmesi mümkün değildir. Diğer taraftan yine kanun gereği 3 büyük konfederasyon toplu sözleşme masasına katılmaktadır.

Türk Büro-Sen’de Türkiye Kamu-Sen üyesi olup toplu sözleşme masasında temsil edilmektedir. 23 yıllık tecrübe ve bilgi birikimiyle kamu çalışanlarına her alanda hizmet veren ve bugüne kadar birçok kazanımlara imza atan Sendikamıza,  Askeri İşyerlerinde çalışan devlet memurlarının teveccüh göstermesi, “Kurum Sendikacılığı” yapan bazı sözde sendikaları rahatsız etmiş olacak ki, son zamanlarda Sendikamıza yönelik açıklamalar yapmaktadırlar.

Bu açıklamalarda özellikle iki konu bulunmaktadır. Birincisi meslek taassubunu ön plana çıkarmak, insanların kurumsal duygusallığından yararlanmak istemektedirler. Ancak zaman içerisinde Askeri işyerlerinde çalışan devlet memurları kurum sendikacılığı ile bir yere varılamayacağını anlayarak Sendikamızı tercih etmeye başlamışlardır.

Bilindiği gibi Toplu Sözleşmenin sendikalar dışında tarafı devlet adına hükümettir. Askeri sivil memurlar dâhil yaklaşık 200 farklı kamu kurumunda çalışan 2 milyon 600 bin memurun sorunları hükümetle müzakere edilmektedir. Tüm çalışanların sorunlarının çözüleceği yegâne yer toplu sözleşme masasıdır. Sadece kendi kurumlarında örgütlenen sendikaların pazarlık masasına oturmaları ve sorunlarını tartışmaları mümkün değildir.
Gündeme getirdikleri ikinci konu ise, sendikaların askeri işyerinde çalışan devlet memurlarının aidatına göz diktiği konusudur. Konunun bu kadar basitleştirilmesi kelimenin tam anlamıyla insanların başkalarını karalayayım derken asıl kendi niyetlerini ortaya koymalarıdır.

Bugüne kadar Sendika olarak hakkımızda yazılan ve söylenenlere hiçbir cevap vermedik. Çünkü Türk Büro-Sen; sendikacılığın, sendikaların birbirlerini karalamaları ile değil, üyelerine yaptıkları hizmetlerle, çalışanların takdirleriyle ve destekleriyle başarıya ulaşılacağını bilmektedir.
Bir kez daha ifade ediyoruz; Kurum ve Meslek Sendikacılığı memurların haklarının önüne konmuş büyük bir tuzaktır. Bu bir çıkmaz sokaktır. Yıllardan beri çözüm bekleyen sorunlar varken bu defa da askeri işyerlerinde çalışanların sorunlarını, “Askeri İşyeri Sendikaları çözer” söylemi de içi boş bir söylemdir.

Bütün memurların tabi olduğu Devlet Memurları Kanunu ve Mevzuatı ile 4688 sayılı yasanın öngördüğü yapılanma içerisinde, hiçbir kurum çalışanı diğer kurum çalışanına göre daha ayrıcalıklı olmayıp, 23 yıldır verdiğimiz mücadelede memur mevzuatı konusunda tecrübe ve bilgi birikimimizle hizmet kolumuza bağlı kurumların birçok sorunları toplu sözleşme masalarında, kamu danışma kurullarında, kurum idari kurullarında ve Bakanlık yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde çözüme kavuşturulmuştur.

23 yıldır verdiğimiz mücadelede, binlerce afiş, bildiri, kitapçık vs ve eylemlerimizle çalışanlarımız bilgilendirilmiş, kamuoyu ve hükümetler üzerinde baskı oluşturulmuştur. Bu da hizmet kolumuza bağlı tüm kurumların birlikte ve güçlü bir şekilde mücadelesi ile başarılmıştır.

Askeri işyeri çalışanları devlet memurlarının hizmet kolumuza dâhil edilmesiyle birlikte, Türkiye genelinden gelen askeri işyerlerinde çalışan memurlarımızla ilgili “Askeri İşyerlerinde Çalışan Devlet Memurlarının Sorunları ve Çözüm Yolları çalıştayımızı gerçekleştirdik. Çalıştay sonucunu kitapçık haline getiren ve tüm yetkililere sunan bir sendika olarak işe koyulduk.

Elbette, askeri işyerlerinde çalışan devlet memurlarının mevzuattan kaynaklanan diğer memurlardan farklılık arz eden sorunları vardır. Bu sorunların çözüm yolu da yine başta toplu sözleşme masaları ve hukuk yoludur. Bu sorunların çözümü için Sendikamız her platformda mücadelesini sürdürmektedir.

Sendikamız dün ve bugün olduğu gibi, tüm hizmet kolumuza dâhil kurumların sorunları ve çözümü için verdiğimiz mücadeleyi, askeri işyerlerinde çalışan devlet memurları içinde vermeye devam edecektir. Kurum ve meslek taassubundan uzak, çalışanları bir ve bütün gören hiçbir ayrıma tabi tutmadan hak ve emek mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Kurum ve meslek sendikacılığının çözüm olmadığını gören Askeri işyerlerinde çalışan devlet memurları sendikamızı tercih etmektedirler. Biz de bu üyelerimizin güvenine layık olmak için sendikacılığın gereklerinin tamamını yerine getirmekten asla geri durmayacağız.

Tüm askeri işyerlerinde çalışan devlet memurlarını 23 yıllık tecrübesi, bilgi birikimi ve mücadelesi ile 450 bin üyeye sahip Türkiye Kamu-Sen ve 45 bin üyesi ile marka haline gelmiş Türk Büro-Sen çatısı altında emek ve hak mücadelesi vermeye davet ediyoruz.

Yaşasın onurlu mücadelemiz…!

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI