Atatürk

KARS TÜİK OLAYININ PERDE ARKASI…

TÜRK BÜRO-SEN GENEL MERKEZİ’NİN TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE 7 KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN OLAYLA İLGİLİ RAPORU

KARS TÜİK OLAYININ PERDE ARKASI

19 Mart Çarşamba günü Kars TÜİK Bölge Müdürlüğü’nde meydana gelen olayda, 7 TÜİK personeli hayatını kaybetmişti.

Söz konusu olay gerçekleşmeden önce bir dizi ihmallerin olduğu ortaya çıkmaya başladı.

Olayı gerçekleştiren Veysi Erim’in sürekli olarak idareye sorun yarattığı, işe düzensiz gelip gittiği bu nedenle soruşturma geçirdiği ve çeşitli cezalar aldığı müfettiş raporlarıyla ortaya çıktı.

Olaydan yaklaşık 3 ay önce Veysi Erim’in yakın akrabalarını daireye getirerek, Kars bölge Müdürü’nü sözlü olarak tehdit ettiği, bununla da yetinmeyerek çalışanlar içinde sürekli “müdürü öldüreceğini” dillendirdiği görgü tanıkları tarafından ifade edilmiştir.

İHMALLER PEŞ PEŞE GELİNCE MALUM OLAY VUKU BULMUŞTUR

1-KARS VALİLİĞİ’NİN İHMALİ

Veysi Erim ve akrabalarının sürekli olarak tehditlerine maruz kalan Bölge Müdürü Mehmet Tolon, can güvenliğinin olmadığı gerekçesi ile Valiliğe başvurur. Valilik, kuruma polis koruması görevlendirir. Ancak, olayın meydana geldiği günden birkaç gün önce koruma kaldırılır. Korumanın neden kaldırıldığı valilik tarafından bugüne kadar açıklanmamıştır.

-Bölge Müdürü Mehmet Tolon 29.01.2014 tarihinde Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na kendisi hakkında hakaretlerde içeren ve çeşitli ifade ve isnatlarda bulunan Veysi Erim’i şikayet eden dilekçe verir. (Dilekçe ekte yer almaktadır)

Mehmet Tolon’un şikayet dilekçesini inceleyen Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Veysi Erim hakkında dava açılmak üzere Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesine dosyayı gönderir. (Dosya No: 2014/101 Esas)

2-TÜİK BAŞKANLIĞI’NIN İHMALİ

Kars Bölge Müdürü Mehmet Tolon, TÜİK Başkanlığı’nı defalarca telefonla arar. Veysi Erim’in tayin talebinin yerine getirilmesini ister. Kurumda huzursuzluk yarattığını, kendisinin savcılığa başvurduğunu ve birlikte çalışma ortamının ortadan kalktığını ifade eder. Ancak, TÜİK Başkanlığı söz konusu talebi yerine getirmez.

Bu defa 24.01.2014 tarihinde ilgili şahsın tayininin yapılmasını yazılı olarak TÜİK’e bildirir. Söz konusu yazı 27.01.2014 tarihinde  TÜİK Başkanlığı’nın kayıtlarına girer. Buna rağmen TÜİK Başkanı Birol Aydemir herhangi bir işlem yapmaz.

TÜİK Başkanlığı kurumun görevlendirdiği müfettişlerin Veysi Erim’le ilgili tuttuğu raporu da ciddiye almaz. Müfettişlerin raporunda söz konusu “şahsın kusurlu olduğu ve çalışma barışını bozduğu, bu nedenle tayin talebinin yerine getirilmesi” gerektiği talep edilir. İşlediği suçlardan dolayı da disiplin cezası verilir.

Bu ihmallerin arkasında yatan gerçek ise, Kars Bölge Müdür’ü Mehmet Tolon’un daha önce Eskişehir Bölge Müdürü iken, Eskişehir bölge Müdürlüğünün kapatılması sonrası emsal bir kadroya atanmaması ve merkeze çekilmesi. Bunun üzerine Mehmet Tolon’un açtığı dava sonrası Kars Bölge Müdürlüğü’ne atanmış olması…

TÜİK yönetiminin iradesi dışında, mahkeme kararıyla atamak zorunda kaldığı Bölge müdürü Mehmet Tolon’a iyi gözle bakmadığı, bu nedenle Bölge Müdürü’nden gelen talepleri yerine getirmediği şeklinde görüşler tüm TÜİK çalışanları tarafından bilinmektedir.

Sonuç olarak, TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in sorumsuz davranışı ile Kars Valiliğin ihmali birleşince bu elim hadise gerçekleşmiştir. Böylece, son 11 yılda iyice siyasallaştırılan devlet yönetim anlayışının acı bir faturası olarak, 7 kamu görevlisi hayatını kaybetmiştir.
Başta TÜİK yönetimi olmak üzere, Kars Valiliğinin olaylarla ilgili aydınlatıcı bilgi vermekten kaçınması, olayı basit bir adli vaka gibi göstermeye çalışmalarını ibretle görüyoruz.

Kars TÜİK Bölge Müdürlüğü’nde meydana gelen olayda 7 kamu görevlisi hayatını kaybetmiştir. Bu olay, sıradan bir olay değildir. Bir kaza değildir. Devlet yönetiminin ihmalleri sonucunda, 7 insan hayatını kaybetmiştir. Kamuoyunu bu hususta duyarlı olmaya, olayın perde arkasını aydınlatmaya davet ediyoruz. İhmali olan yöneticilerin deşifre edilmesini ve ihmali olanların cezalandırılmasını talep ediyoruz.
İhmalleri nedeniyle TÜİK Başkanı Birol Aydemir ve Kars Valisi Eyüp Tepe hakkında saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 TÜİK çalışanının yakınları mutlaka dava açmalıdır. Bu hususta Türk Büro-Sen Genel Merkezi olarak her türlü hukuki desteğe hazırız.

TÜRK BÜRO-SEN GENEL MERKEZİ

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI