Atatürk

İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISINDA ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI GÜNDEME TAŞIDIK

27 Mart 2014, Perşembe | 13:52

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kanunu dayanılarak 07.06.2013 Tarih ve 28670 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesi gereği oluşan danışma kurulu Mart Ayı toplantısı 26.03.2014 tarihinde saat 14.00’de Ankara’daTürkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu toplantı salonunda yapıldı.
 
Toplantıya Konfederasyonumuz adına katılan Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Aslan toplantıda söz alarak; son 12 yıllık AKP Hükümetinin olumsuz politikaları sonucu kayıt dışılığın adeta özendirildiğini, özellikle özel sektörde asgari ücretin altında insan çalıştırıldığını, bunların Sosyal Güvenlik primlerinin ödenmediğini, emek sömürüsünün önemli boyutlara ulaştığını bu durumdan Kamu çalışanlarının da önemli ölçüde olumsuz etkilendiğini Türkiye İş Kurumunun İşgücü piyasası dahil kanunlarla kendisine verilen görevleri dokuz bin civarında personelle 76 milyonluk nüfusu bulunan ülkemize hizmet ederek yerine getirdiğini aktardı.
 
Aslan, “Türkiye İş Kumumu çalışanları özveri ile bu işleri yaparken Hükümetin emek karşıtı politikaları nedeniyle geçmiş yıllardan buyana kendilerine yılda iki defe ödenmekte olan asgari ücretin neti tutarındaki ikramiyeleri 666 sayılı KHK ile kaldırıldığını, diğer taraftan kurumda istihdam edilen dört bin civarındaki iş ve meslek danışmanın kurumda göreve başladığında almaya başladığı ücretler ise yapılan bir yasal düzenleme sonrasında, kadro değişikliği gerekçesi ile ücretleri 800.00TL civarında düşürülmüştür.” Dedi.
 
Aslan konuşmasının devamında, “Türkiye İş Kurumu çalışanları gerek belirtiğimiz hak kayıpları, gerekse kurumda yaşanmakta olan liyakatsiz yandaş atamalar nedeniyle mutsuzdur. Belirtmiş olduğum sorunların olumlu yönde çözüme kovuşturulması halinde çalışanların motivasyonunun yükseleceğini” belirterek konuşmasını sonlandırdı.
 
 Genel Başkan Yardımcımızın konuşması sonrası, “Türkiye İş Kurumu yetkilileri söz alarak İş ve meslek danışmanlarının kadro değişikliği nedeniyle uğradıkları ücret kayıplarını telafi edecek yasal düzenlemeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderdiklerini tasarının yasalaşması halinde bu mağduriyetin ortadan kalkacağını açıkladılar” Türk Büro-Sen olarak Kamu çalışanlarının mevcut haklarını koruma ve geliştirme noktasında her zaman her yerde meşru zeminde yaptığımız gibi Türkiye İş Kurumu çalışanlarının sorunlarının da takipçisi olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI