Atatürk

DEVLET MALZEME OFİSİ ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI GÖRÜŞTÜK

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, beraberinde Genel Başkan Yardımcımız Bayram Öztürk, Ankara 9 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Özmen ve DMO İş Yeri Temsilcimiz Zeki Koca ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Metin Akdamar’ı ziyaret etti.

PERSONELİN ÜCRETLERİNDE İYİLEŞTİRME YAPILMALIDIR

Çalışanlarının sorunlarının görüşüldüğü ziyarette Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, DMO Genel Müdürlüğü, her sene Yüksek Planlama Kurulu kararı doğrultusunda, görevin niteliği ve önemi, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi gibi hususlar dikkate alınarak çalışanların ücretlerini belirlemeye yetkili olduğunu belirterek, “YPK tarafından tanınan yetkinin azami ölçüde çalışanlar lehine kullanması, personelin ücretlerinde iyileştirme yapılması konusunda beklenti içindedir, unvanlar arasında hakkaniyete uygun ve adilane bir şekilde dağıtım yapılması ile temel ücretlerin diğer KİT’lerde görevli emsal çalışanların ücret seviyesine getirilmelidir” dedi.

DMO Genel Müdürü Metin Akdamar ise, “ 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, skala ayarlamasında gruplar içerisinde ücret değerlendirmesinin  unvanlara göre en üst seviyede tavandan verildiğini ve en kısa zamanda ücret skalalarının kurum portalında yayınlanacağını” söyledi.

ULAŞIM PROBLEMİ İVEDİLİKLE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI

Yokuş, “Servis araçlarının ihale çalışmaları devam ettiğinden, personel işe kendi olanakları ile gidip geldiğini, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü servis ihalesinin en kısa zamanda tamamlanması ve çalışanların ulaşım problemlerinin çözüme kavuşturulması, gerek personelin moral ve motivasyonun korunması gerekse kamu hizmetinin verimli şekilde yürütülmesi açısından önemli olduğunu” ifade etti.

03.01.2014 tarihinde servis ihalesinin yapılacağını ve tekliflerin değerlendirileceğini aktaran Metin Akdamar, “Bölge ve İrtibat Müdürlüklerinin servis kiralama noktasında kendilerine yetki verdiklerini” ifade etti.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILMALIDIR

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, görevde yükselme sınavının her yıl veya iki yılda bir düzenli aralıklarla yapılmasının, personelin gelişimine katkı sağlayacağı gibi hizmet kalitesini de artıracağını Metin Akdamar’a iletti.

Görevde yükselme sınavının açılmasıyla ilgili olarak Akdamar, “2014 yılında yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldıktan sonra, bir kısım unvanlarda sınavın uygulanacağını, öncelikle Bölge ve İrtibat Müdürlüklerinde yapılacağını” belirtti.

Ayrıca Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Kameraların ve görüntü kayıt sistemlerinin yalnızca güvenlik amacıyla kullanılması ve çalışanların kişilik haklarının ihlal edilmemesi ve Personelin işe giriş çıkışlarında turnike geçişlerinde  muvaffakatı olamadan resim çekilmesi uygulamasına son verilmesi gerektiğini, bu hususta 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin 5. Maddesine uygun olarak hareket edilmesi gerektiğini aktardı.

Metin Akdamar, giriş çıkışlarda turnikelerin ve kamera sistemlerinin personelin giriş çıkışını takip etmek amacıyla yapıldığını aktardı. Ayrıca Akdamar, “unvansız olan memurların en az lise ve dengi okul mezunu olmak kaydıyla, bilgisayar sertifakası belgesi getirmeleri halinde bilgisayar işletmeni kadrosu verileceğini” belirtti.

Personelin sorunlarına duyarlılık gösteren DMO Genel Müdürü Metin Akdamar’a teşekkür ederiz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI