Atatürk

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU’NDAN YA İŞ GÜVENCESİ, YADA PARA DAYATMASI

28 Ağustos 2013, Çarşamba | 09:15

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ VE TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI FAHRETTİN YOKUŞ’UN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI
 

 
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU’NDAN YA İŞ GÜVENCESİ, YADA PARA DAYATMASI

İktidara geldiği günden bu yana kamu çalışanlarını sürekli hayal kırıklığına uğratan hükümet, Çalışma ve İş Kurumu’ndaki uygulamasıyla yeni bir hayal kırıklığına imza atmıştır.

Çalışma ve İş Kurumu’nda bu güne kadar sözleşmeli statüde, “İş ve Meslek Danışmanı” ünvanı altında 4 bin kişi istihdam edilmiş, ücretleri de ortalama 2 bin 600 TL olarak belirlenmiştir.

İş Kurumu’nda kadrolu ve sözleşmeli çalışanlar arasında aynı işi yapmalarına rağmen faklı ücret uygulamaları çalışma barışını bozmuştur. Bozulan çalışma barışının ve ücret adaletsizliğinin biran önce giderilmesi, Sendikamız tarafından her platformda  dile getirilmiştir. Ancak, bu güne kadar herhangi bir olumlu sonuç alınamamıştır. İş ve Meslek Danışmanları’nın sorunları maalesef Toplu Sözleşme Masası’nda da görüşülmemiş, umutları bir başka bahara kalmıştır.

ÇALIŞMA BARIŞININ KORUNMASI İÇİN ÇALIŞANLAR ARASI ÜCRET ADALETİ GELMELİDİR

Siyasi iradenin uygulamaya koyduğu 6495 sayılı KHK ile, istekleri halinde kadrolu statüye geçebilecek olan İş ve Meslek Danışmanları’nın kazanılmış hakları ellerinden alınarak, yaklaşık 2 bin 600 TL tutarındaki maaşları, kadroya geçmeleri halinde bin 800 TL seviyesine inecektir.

Kısacası İş ve Meslek Danışmanları, “ya güvencesiz sözleşmeli olarak çalışarak 2 bin 600 TL maaş alacaklar,  ya da kadroya geçmeleri halinde maaşları 800 TL eksilecektir.” Böyle bir dayatma ile seçim yapmaya zorlanmaktadırlar. Bu anlayış ne hukuka, ne adalete, ne de insanlığa sığmamaktadır. Verilen hakların geri alınması anlamına gelmektedir.  

Söz konusu yanlış uygulamadan biran önce dönülerek, çalışma barışının yeniden tahsis edilmesini bekleyen kurum çalışanları bir kez daha hayal kırıklığına uğratılmıştır.

VERİLMİŞ HAKLAR GERİ ALINAMAZ

Siyasi iktidarı bu yanlış uygulamadan bir an önce dönmek için hukuki ve yasal düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz. Çalışma ve İş Kurumu personeli bir bütündür. Statüleri ne olursa olsun, aynı iş ve hizmeti üretmektedirler. Ücretleri yoklukta değil, varlıkta eşitlenmelidir. Tüm çalışanlar 2 bin 600 TL taban maaşına kavuşturulmalıdırlar.

Bu bağlamda Türk Büro-Sen olarak, çalışma barışı ve adaletin sağlanması için Çalışma ve İş Kurumu’ndan;

–          İş ve Meslek Danışmanı ihtiyacının, öncelikli olarak şartları tutan kurum çalışanlarından temin edilmesini,
–          Çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin, İş ve Meslek Danışmanları emsal alınarak giderilmesini,
–          Kadrolu statüye geçecek İş ve Meslek Danışmanları’nın, sözleşmeli personel olarak çalışırken aldıkları ücretlerinden, herhangi bir ücret kaybı olmadan kadroya geçirilmelerinin sağlanmasını,
–          Kadrolu çalışanların ücretlerinin de bu gün itibari ile sözleşmeli çalışanların ücretleri ile eşitlenmesini,
–          Yönetici kadrolarına, kurum dışından atama yapılmasına son verilmesini,
–          Çalışma ve İş Kurumu çalışanlarının çalışma ortamlarının sağlıklı hale getirelerek teknolojik donanım alt yapısının tamamlanmasını,
–          Boş olan İl Müdür Yardımcısı kadrolarına, mevcut Şube Müdürü ve dengi ünvanlardan atama yapılmasını,
–          Şube Müdürlüğü sınavını kazananların atamalarının biran önce yapılmasını,
–          Sınav kazandıkları halde İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına atanmayan, sayıları binleri aşan memur adaylarının biran önce atamalarının yapılarak, memur açığının giderilmesini,
 
 
Talep ediyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI