Atatürk

DMO ÇALIŞANLARI İÇİN ALANDAYDIK

Türk Büro-Sen, DMO çalışanlarının uğradığı haksızlığın giderilmesi için 27 Aralık 2011 günü saat 10:30’da DMO Genel Müdürlüğü önünde toplanarak, protesto eyleminde bulundu. Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcıları, Ankara Şube Başkanları ve Şube Başkan Yardımcıları ile çok sayıda DMO çalışanının katıldığı eylemde bir basın açıklamasında bulunan Genel Başkan Fahrettin Yokuş, “Hükümetin, TBMM’den kaçırarak almış olduğu özel bir yetki ile çıkardığı 666 Sayılı KHK ile 657 sayılı kanuna tabi devlet memurların ek ödemeleri düzenlenmiştir. Fakat KİT’ler de çalışanlara dair düzenlemeler kurum idarecilerinin insafına terk edilmiştir.

DMO Yönetim Kurulu, almış olduğu karar ile unvanlı ve unvansız memurlara yapılan zam oranlarının dengeli bir şekilde dağıtılmadığı, bir kısım personele daha az bir kısım personele ise daha yüksek oranlarda verildiği, yapılan bu oranların çalışanlar arasında huzursuzluğa sebep olduğu görülmüştür. Zaten KİT’ler arasında en düşük ücreti alan, kurumlarının kapatılması tehdidi ile tedirgin edilen DMO çalışanlarına, bir darbe de DMO Yönetim Kurulun bu adaletsiz ve ayrımcı kararıyla vurmuştur. Devlet Malzeme Ofisi’nde iş yükünü çeken memurlardır, çalışma koşulları en ağır olan memurlardır. Buna rağmen DMO çalışanlarının emekleri gasp edilmektedir.” dedi.

DMO Yönetim Kurulu üyelerinin insafına bırakılan artışlarda yapılan skala adaletsizliğinin sloganlarla protesto edildiği eylemde, Genel Başkan Fahrettin Yokuş “söz konusu mağduriyet giderilmezse hizmet üretiminden gelen gücünü kullanarak DMO çalışanlarının iş yavaşlatma ve iş bırakma bulunabileceklerini” ifade ederek, kurum yetkililerine şöyle seslendi: “Kurumda yapılan ek ödeme artışlarının meydana getirdiği adaletsizlik çalışma barışını bozacak niteliktedir. Hükümetin sürekli öne sürdüğü eşit işe eşit ücret politikası, DMO’da iflas etmiştir. Yönetim Kuruluna çağrıda bulunuyoruz. Bu kararınızı tekrar gözden geçirin. Çalışanlarınızı mağdur etmeyin. Çalışanlar arasında huzursuzluk çıkarmayın, çalışma barışını bozmayın.”.

Yapılan basın açıklamasının ardından, Türk Büro-Sen üyeleri olaysız şekilde dağıldı.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI