Atatürk

BİR HUKUK ZAFERİ DAHA

12 Mayıs 2011, Perşembe | 15:21

Türkiye İş Kurumunda 657 sayılı Yasanın 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen Sözleşmeli Personele ilişkin 2008 yılı Hizmet Sözleşmesinin, idareye tek taraflı fesih yetkisi tanıyan 8. maddesinin (b) fıkrası ve çalışma şartlarına ilişkin 3. maddesinin 2. fıkrası ile 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararının 13. maddesinin 3. ve 4. paragraflarının iptali istemiyle Danıştay 12. Dairesi’nde açmış olduğumuz dava sonuçlandı.

Danıştay 12. Dairesi’nin E:2008/4563, K:2011/1288 sayılı kararında 2008 yılı hizmet sözleşmesinin 3. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesinde yer alan; “Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında ilgiliye herhangi bir ek ücret ödenmez.” ibaresi ile 8. maddesinin (b) fıkrasında geçen; “Taraflar bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir.” ibaresinin hukuka açıkça aykırı olduğu gerekçelendirilerek iptaline karar verilmiştir.


Danıştay 12. Dairesi’nin E:2008/4563, K:2011/1288 sayılı kararı için tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI