Atatürk

TAPDK ÖNÜNDE EYLEM YAPTIK

Türk Büro-Sen 08.02.2011 Salı günü saat 13:00’de Türün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu önünde basın açıklamasında bulundu. Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcıları, Ankara Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri ve kurum çalışanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen basın açıklamasını yapan Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Bayram Öztürk, “TAPDK, kurum çalışanları ayrımcılığa, baskıya ve zulme maruz kalmaktadır. TAPDK, çalışanı mutsuz ve kurum idarecilerin kanun tanımaz tavrından dolayı rahatsızdır. 3,5 yıldır TAPDK Başkanlığı yapan Mehmet Küçük, görev süresini doldurmak adına işgal ettiği makam koltuğunda, çalışanları mağdur edici uygulamalara imza atmaktadır. TAPDK Başkanlığı, yandaş kayırmacılığı ve usulsüz atamalara sahne olmaktadır. Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği kadrosundan tutunda, özle kalem ve müşavirliğe kadar, liyakat ve hakkaniyet ölçüsü göz önüne alınmadan atanmalar yapılmıştır.

Kurumda Müdür kadrosunda çalışan şahıs zorla emekli ettirilmiştir. Emekli olanların yerine, doldur-boşalt sistemiyle yandaşlar istihdam edilmektedir. TAPDK Başkanı sayesinde, bilgi ve beceri o kadar geri plana atılmıştır ki; Tarım Bakanlığı’nda çalışan bir sosyolog müşavir olarak atanmış ve atandığı günden bu yana kuruma hiçbir şekilde gelmemiştir. Bir memur VHKİ kadrosuna, sonra Müdür kadrosuna atanmış, kısa süre sonra da Müşavir yapılmıştır. Kurumda, atama kriterlerine, kanunlara ve yönetmeliklere uymadan atamalar yapılmaktadır. TAPDK, adeta iktidara yakın üst düzey bürokratların aile şirketi haline getirilmiştir. Kurumdaki idarecilerin birçoğunun, diğer kurum yöneticileri ile bir akrabalık bağı vardır.Aynı hakkaniyetsiz tutum, yurt dışı görevlendirmelerinde de yaşanmaktadır. Yurt dışı görevlendirmelerinde de, yine yandaşlık esas alınmaktadır.TAPDK’da yaşanan çarpıklıklar bununla da sınırlı değildir. Kurum Başkanı dahi kira yardımı alırken, personele kira yardımı bile çok görülmektedir. Kurum çalışanları 7 ay boyunca kurumlarında yemek yiyememişlerdir. Kirli ve pis depodan gelen musluk suyu ile yapılan çayları içmek zorunda bırakılmışlardır.” dedi.

Sloganlar eşliğinde devam basın açıklamasında kurumda yapılan sendikal ayrımcılığa vurgu yapan Genel Başkan Yardımcısı Bayram Öztürk, “Sendikamıza ait sendika odası zorla boşalttırılmıştır. Sendika Temsilcilik Odasının boşaltılmaması gerekçesiyle, sendika temsilcimiz Raşit Güden “657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/D-n maddesinde belirtilen “verilen görev ve emirleri kasten yapmamak” hükmü kapsamında, disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Oysa sendika odası sendikamıza tahsis edilen bir bölümdür ve memuriyetle hiçbir ilgisi yoktur. Kurum Başkanı Mehmet Küçük’ü uyarıyoruz; sendika odamızı zorla boşalttırması ve sendika temsilcisi disiplin kuruluna sevk etmesiyle Türk Ceza Kanunu’nun “Sendikal hakların kullanılmasını engellemesi” başlıklı 118 maddesini açık şekilde ihlal edilmekte ve yine 4688 sayılı kanun 18.maddesi ihlal edilerek sendikal ayrımcılık yapılmaktadır. Kurum Başkanı bu kanun tanımaz tavrının hesabını yasal zeminde verecek, sendikamız konuya yargıya taşıyacaktır. Yapılan atamalarda iktidarın koynunda büyüyen yandaş sendika kayırılmaktadır. Yapılan atamalarda Türk Büro-Sen’den hiç kimse yer almamaktadır. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır? Bu nasıl bir Kurum Başkanlığıdır? Kurumlar devletin kurumudur, iktidarın kurumu değildir. TAPDK, kimsenin krallığı değildir. Kurum Başkanı Mehmet Küçük, yapmış olduğu işlemleri Bakana farklı şekillerde anlatarak, Sayın Bakanı yanıltmaktadır. Buradan, Sayın Ali Babacan başta olmak üzere hükümet yetkililerine sesleniyoruz, TAPDK’da ki bu kötü gidişe bir dur deyin. Kurumdaki hukuk dışı davranışlara kayıtsız kalmayın. TAPDK Başkanı’na sesleniyoruz, Türk Büro-Sen’in kurum çalışanları için vermiş olduğu onurlu mücadeleyi engelleyemeyeceksiniz. Türk Büro-Sen’in önüne kimse set çekemez. Kurum çalışanlarına yapmış olduğunuz zulme ve ayrımcılığa “yeter” diyor ve sizi istifaya davet ediyoruz.”dedi. Türk Büro-Sen’in gerçekleştirmiş olduğu coşkulu eylem, olaysız şekilde dağıldı.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI