1

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı – Ekim 2010