Atatürk

ÜİK’TEKİ 4-C’LİLER DİKKAT! EMEK HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

16 Şubat 2010 tarihli “TÜİK VE DİĞER KURUMLARDAKİ 4/C’LİLERE ÖNEMLİ DUYURU” başlıklı haberimizde TÜİK’de çalışan 4/C’li personellere ilişkin yayımlanan 23.12.2009 tarihli ve 2009/15724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TÜİK bünyesindeki 4/C’lilerin ücretleri, çalışma saatleri ve izinleri hususunda diğer kurumlarda çalışan 4/C’li personellerin hakları verilmeyerek, hakları gasp edildiğini belirtmiştik.

Buna istinaden sendikamız, TÜİK Başkanlığına ve Başbakanlığa ayrı ayrı gönderdiği 12.02.2009 tarihli yazı ile 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personellere verilen hakların tamamının, 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde TÜİK bünyesinde 4/C statüsünde istihdam edilen personele de tanınmasını, iş sonu tazminatı açısından ise ilk çalışmaya başlanılan tarih itibariyle bu hakkın verilmesini ve hizmet sözleşmelerinin bu iyileştirmeleri içerecek şekilde yenilenmesini istediğimizi de bu haberle tüm 4-C’lilere ve TÜİK çalışanlarına da duyurmuştuk. TÜİK 18.02.2010 tarih ve 228 sayılı cevabi yazısında konuyla ilgili olarak, çalışmalar başlattıklarını tarafımıza bildirmiştir. (Ayrıca, bu hakların elde dilmesi için sendikamızca dava da açıldı.)
Bu çalışmalarımızın sonunda TÜİK ve ilgili kurumlar bahse konu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalarını başlatmış ve çalışmaların sonucunda Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın 25 Şubat 2010 tarih ve 3427 sayılı yazısıyla söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında TÜİK çalışanı 4/C’lilerin uğradığı adaletsizliği giderecek şekilde değişiklik taslağı hazırlanmıştır. Ancak tabansız, vizyonsuz ve emek hırsızlığı yapan bir Konfederasyonun yukarıda belirttiğimiz çalışmaları adeta kendi başarısı gibi göstermiş ve kamuoyunu yanıltmak gafletinde bulunmuştur. Çünkü halen bu çalışma nihaileşmemiş, olumlu olmakla birlikte hala eksik yanları bulunan bir taslaktır. Bu taslak yayınlanması ve yürürlüğe girmesi kuvvetle muhtemel bir taslaktır. Kaldı ki, bu yanlış bilgilendirmenin ötesinde malum konfederasyon devletin resmi evrakına logosunu vurma cehaletini ve sorumsuzluğunu da göstermiştir. Ayrıca, çok sayıda memurun takip ettiği bir siteyi de yanıltmışlardır.
Bu nedenle, TÜİK’de ki 4-c çalışanlarının bütün sorunlarını yakından takip eden ve çözümü için çaba sarf eden sendikamız Türk Büro-Sen’i takip etmenizi, emek hırsızı sendikaların yanlış bilgilendirmelerine itibar etmemenizi önemle rica ederiz.

Sendikamızın TÜİK ile ilgili çalışmaları ve taslakla ilgili belgeleri görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI