Atatürk

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’nda KEYFİ BİR ATAMA DAHA

Kurum Başkanı Mehmet Küçük, yakın arkadaşı olan Milli Piyango Genel Müdürü Recep BİÇER’ in kardeşi Sait BİÇER’i önce 10.10.2008 tarihinde VHKİ kadrosuna, sonra da 19.01/2010 tarihinde Müdürlük kadrosuna atadı.

Sait BİÇER’ in, Açık Öğretim mezunu olduğu, TAPDK’ da yaklaşık 1 yıl 3 ay çalıştığı, bu süre içinde kendisine Müdürlük sözü verilmesi nedeniyle VHKİ olarak hemen hemen hiçbir iş yaptırılamadığı, hatta bu nedenle kendisinin talebi üzerine Kurum içinde ilk atandığı yerden kısa bir süre içinde farklı bir Daire Başkanlığına verildiği bilinmektedir.

Oysaki, TAPDK’ da yıllardır görev yapmış, emek harcamış, alın teri dökmüş, aynı unvan ve eğitim düzeyinde olan veya daha nitelikli başka personel varken, söz konusu diğer personelin de boş olan bu aynı kadroya atanma talebi varken, Sait BİÇER Müdür kadrosuna atanarak ahbap, dost ilişkisi içerisinde Milli Piyango Genel Müdürü Recep BİÇER ve kardeşine sözkonusu tek boş olan MÜDÜRLÜK kadrosu adeta hediye edilmiştir. Ancak hediye edilen bu müdürlük kadrosunda uzun yıllardır özveriyle hizmet veren Müdür Yalçın KERMAN, etik dışı bir şekilde emekli olmaya zorlanarak Müdürlük kadrosu boşaltılmak suretiyle Sait BİÇER’ in atanmasına zemin hazırlanmıştır. Böylece, Açık Öğretim mezunu ve VHKİ kadrosu ile çalışmakta olan Sait BİÇER, usulüne uygun olmayan biçimde, kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınmadan, sadece sırf şahsına yönelik Makam ve maddi katkı sağlanmak adına Müdür kadrosuna atanmıştır. Çünkü bu atama ile de maaşında yaklaşık 1.600 (binaltıyüz) TL artış sağlanmıştır.

Ayrıca, TAPDK’ daki programcı, çözümleyici kadrolarına yapılan keyfi atamalarla ilgili haberin www.Memurlar.net’te yayımlandığı 19.01.2010 tarihinde, adeta ben yaptım olgusuyla, ilgili mevzuata aykırı olarak, hiçbir objektif kriter dikkate alınmadan, sınav açılmadan, hiçbir personele duyuru yapılmadan yine böyle bir atamanın yapılması Kurum personelini adeta ikiye bölmüştür.

Ayrıca yakın tarihlerde;

Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmakta iken Kuruma atanan ve Kurumda VHKİ olarak görev yapmakta olan açık öğretim mezunu Şükrü CAN’ın önce Müdür olarak atandığı, ardından çok kısa bir süre sonra da Başkanlık Müşaviri olarak atandığı, böylece kendisine sadece Kurul Başkanı ve Kurul üyelerinden emir alan, Kurum Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı gibi yönetici kadrolarından bağımsız, kendi işlerini dışarıda rahat takip etmesine yarayan bir statüde çalışma olanağı sağlanmakla birlikte, maaşında da yaklaşık 2.000 (ikibin) TL artış sağlandığı, İlhan Erhan KURT ve Uğur YALÇIN isimli kişilerin Kurumun ilişkilendirildiği Bakanlıkta çalışmakta iken, TAPDK’ da yine Kurum Başkanı tarafından Başkanlık Müşaviri kadrolarına atandığı, halen Kurumda çalışmakta olan anılan kişilerin o dönemde Kuruma hiç gelmedikleri, sadece maaşları çeken adeta bankamatik memurları haline getirildiği, Yine Kurum dışından olmak üzere, Seyit Ali KURTULUŞ 16.10.2009 tarihinde Kurum Başkanı Mehmet Küçük tarafından Başkanlık Müşavirliğine atandığı, ancak geçen zaman zarfında Kurum Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne vekaleten (Sait BİÇER Müdür atanana kadar) görevlendirildiği, Kurumdaki keyfi atamalara onlarca örnekler bulunmasına karşın, Müdür gibi idari kadrolara ve Kurumun adeta vitrini görünümünde olan, bilgi birikimi ve uzmanlık gerektiren Başkanlık Müşavirliği kadrolarına yapılan söz konusu atamalar özellikle dikkat çekmekte ve bu kadrolar sessizce, planlı şekilde doldurularak kadrolaşma devam ettiği, Eski Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ ın Özel Kalem Müdürü Adem ÖZDEN’ in eşi ve Maliyeden gelen Nurhayat ÖZDEN’ in İnsan Kaynakları Müdürü olarak atandığı, Devlet Personel Başkanı Mehmet TEKİNASLAN’ ın eşi olan ve mesleki açıdan mali işlerle ilgili hiçbir iş tecrübesi, deneyimi ve aldığı eğitim bulunmayan, Milli Eğitim’ den gelen Esma TEKİNASLAN’ ın Mali İşler Müdürü olarak atandığı, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmakta iken Kuruma atanan ve Kurumda VHKİ olarak görev yapmakta olan açık öğretim mezunu Kadir ASLAN’ın Destek Hizmetleri Müdürü olarak atandığı, bu atama ile maaşında yaklaşık 1.600 TL artış sağlandığı, ayrıcalıklı olarak da İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na vekalet ettirildiği, Yine bu atamaların da, hiçbir objektif kriter gözetilmeden, sınav açılmadan, duyuru yapılmadan, gizliden, usulüne uygun olmayan biçimde , kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınmadan, sadece şahıslarına yönelik maddi katkı sağlamak ve Devletin çeşitli birimlerinde görevli AKP bürokratlarının yakınlarına, eş, dost veya yandaşlarına kadro ihdas etmek için yapıldığı düşüncelerinin herkesçe paylaşıldığı, Bilinmekle birlikte, Kurum personeli ve kamuoyunca; sorumlu ve titiz bir devlet görevlisi olarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile ilişkilendirilmiş Devlet Bakanı sayın Ali BABACAN’ ın bir gün, sıkıntı doğuran bu atamaları yapan Kurum Başkanı Mehmet KÜÇÜK’ ü bizzat çağırması, bilgi alması veya hesap sorması, beklenmektedir. Sayın BABACAN, konuların Başbakana ulaşmasını mı beklemektedir? Yoksa Kurul özerktir karışmam uygun olmaz şeklinde mi düşünmektedir? bilinmez ama, neden hala bu konularda ilgili gelen şikayet ve serzenişlere aldırış etmediği, duymazdan geldiği, neden Başkanın yanı sıra diğer Kurul Üyelerine de konuyu sormadığı hususlarına bir anlam verilememektedir. Bir bağımsız idari otoriter kuruma yakışmayan, etik dışı ve mevzuata da uygun olmayan bu keyfi atamalara kim tarafından ve ne zaman dur denileceği merakla beklenmektedir!

TÜRK BÜRO-SEN BASIN BÜROSU

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI