Atatürk

TÜİK’DEKİ 4/C’LİLERİN ADINA DAVA AÇTIK

Sendikamız, Türkiye İstatistik Kurumunda 2010 Yılında Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Kararın yürürlüğe konulması hakkındaki 23.12.2009 tarihli ve 2009/15724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, “ücretleri” düzenleyen 4. maddesinin 1. ve 4. fıkralarının, “çalışma saatlerini” düzenleyen 6. maddesinin 2. cümlesinin, “sözleşmenin son ereceği halleri ve iş sonu tazminatını” düzenleyen 8. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin, 8. maddesinin 3. fıkrasının ve “izinleri” düzenleyen 9. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’da dava açmıştır.

Davamızın evrak kabul numarası 2010/25502’dir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI