Atatürk

TÜİK VE DİĞER KURUMLARDAKİ 4/C’LİLERE ÖNEMLİ DUYURU

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak, 4/C statüsünde çalışan personellerin istihdamını ve ücretlerini düzenleyen 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 04.02.2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2009 yılında istihdam edilen 4/C’li personellerle ilgili, 10.01.2009 tarih ve 27106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/14538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, çalışma saatleri, ücret ve izinleri düzenleyen hususlarının iptali istemi ile sendikamız tarafından açılan davada(E:2009/366) Danıştay 12. Dairesi bazı hususlar yönünden yürütmenin durdurulmasına karar vermiş, bu karara istinaden, 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010 yılında kamu kurum ve kuruluşlarında 4/C statüsünde istihdam edilen personellerin çalışma saatleri, ücretleri ve izinleri ile ilgili iyileştirmeler yapılmıştır.

Fakat buna karşılık, sadece TÜİK’de çalışan 4/C’li personellere ilişkin yayımlanan 23.12.2009 tarihli ve 2009/15724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TÜİK bünyesindeki 4/C’lilerin ücretleri, çalışma saatleri ve izinleri hususunda diğer kurumlarda çalışan 4/C’li personellerin hakları verilmeyerek, hakları gasp edilmiştir.

Buna istinaden sendikamız, TÜİK Başkanlığına ve Başbakanlığa ayrı ayrı gönderdiği 12.02.2009 tarihli yazı ile 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personellere verilen hakların tamamının, 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde TÜİK bünyesinde 4/C statüsünde istihdam edilen personele de tanınmasını, iş sonu tazminatı açısından ise ilk çalışmaya başlanılan tarih itibariyle bu hakkın verilmesini ve hizmet sözleşmelerinin bu iyileştirmeleri içerecek şekilde yenilenmesini istemiştir.

Bununla beraber son yayımlanan bahse konu 2009/15724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ücretleri düzenleyen 3. maddesinin 5. fıkrasında, kamuda çalışan 4/C’li personellere kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmeyeceği düzenlenerek, aslında 4/C’li personele fazla çalışma yaptırılamayacağı da hükme bağlanmıştır.

4/C’li kamu çalışanlarının ücret veya izin karşılığı olmaksızın fazla çalışma yapmaya zorlanmaları durumunda, bunu sendikamıza bildirmelerini, sendika olarak tüm 4/C’lilerin haklarının takipçisi olmaya devam edeceğimizi bildiririz.

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI