Atatürk

TÜRKİYE İŞ KURUMU 5.GENEL KURULU YAPILDI

24 Kasım 2009, Salı | 17:37

Türkiye İş Kurumu yasası gereği iki yılda bir yapılması gereken kurum genel kurulunun 5.si 23.11.2009 tarihinde Ankara’da yapıldı. Genel Kurula, Kamu çalışanları Sendikaları adına Türk Büro-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Hüseyin Aslan katıldı. Genel Kurul Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Namık Ata’nın açılış konuşmasının ardından, Genel kurula katılan isçi işveren sendikaları temsilcileri, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından komisyonlarca hazırlanan raporların genel kurula sunulması ile devam eden genel kurulda Konfederasyon ve sendikamız adına söz alan Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Hüseyin Aslan yaptığı konuşmasında, “Türkiye İş Kurumu Merkez ve taşra teşkilatlarının tamamında örgütlü ve 4688 sayılı kamu Görevlileri sendikaları Kanununda belirtilen şekliyle Kurumda KİK toplantılarına katılan sendika olarak sürekli dile getirmeye çalıştık.

Bugün burada kurumun genel kurulunda bir kez daha dile getirmek istiyorum. Birçok konuda AB ülkelerini örnek gösteririz. Örneğin Almanya’nın nüfusu 85.milyon İş Kurumunda çalışan sayı 110 bin, Fransa iş kurumunda çalışan yaklaşık 90 bin civarında insanın çalışmasıyla kurumları görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Ülkemizde Türkiye İş Kurumu çalışanları ise 2699 personel ile neredeyse mucizeler yaratmaktadır. Özlük hakları bakımından bakılacak olursa ülkemizde birçok kurumdan geri ve hatta aynı Bakanlığa Bağlı kurumlara kıyaslanacak olursa Ek ücretler açısından oldukça gerisinde kalmıştır.

Kurumun yetki ve sorumluluklarında olan proje ve hedefleri gerçekleştirilebilmesi, için çalışanların motivasyonu çok önemlidir, Bu manada kurumun merkez ve taşra teşkilatı personelini kapsayan ek ödeme usul ve esasları hakkındaki yönetmelikte yeniden bir düzenleme yapılarak alt ve orta gurup çalışanların ek ödeme oranlarının artırılmasını çalışanların ve kurumda örgütlü yetkili sendika ve çalışanlar adına kurum yönetiminden talep ediyoruz.

Kurumun Merkez ve taşra teşkilatındaki hizmet binalarının çalışılabilir bir ortama getirilmesi adına önemli mesafelerini alındığını bizde gözlemlemekteyiz. Çalışma ortamına uymayan diğer hizmet binalarının bakım ve onarımın yapılması konusundaki çalışmalara devam edilmesini, Merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde, İstanbul, Eskişehir, Bursa gibi illerde bulunan Misafirhane gibi tesislerin hizmet vermeye devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz.”şeklinde sözlerini tamamladı

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI