Atatürk

ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA İLGİLİ DUYURU

Anayasa Mahkemesinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek madde 4/1 maddesinde yer alan; “…kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, anılan kesintinin yapıldığı her ay için 5 YTL tutarında sendika ödeneği verilir” hükmünün iptaline ilişkin kararı üzerine, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından sendika üyesi memurlara 10 TL’lik toplu görüşme primlerinin ödenememesi kararı alınmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

10 Kasım 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararı yanlış yorumlayarak uygulamaya başlayan Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yanlışlığını düzeltmek adına, Sendikamız Türk Büro-Sen, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde çalışmalarına devam etmektedir. Bir taraftan Maliye Bakanlığı’nda üst düzey bürokratlarla görüşmelere devam ederken, diğer tarafta da her türlü riski ortadan kaldırmak adına halihazırda görüşülmeye devam eden 2010 Yılı Merkezi Bütçe Yasasına 2010 yılında sendika üyesi memurlara her ay toplu görüşme primlerinin ödenmesine ilişkin bir düzenleme koydurmanın çabası içerisindedir.

Sendikamızın girişimleri sonucunda üyelerimiz adına elde ettiği bu kazanımın korunması için her türlü mücadelemiz devam edecektir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI