Atatürk

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA

Ataması yapılan işyeri temsilcimizin eski görev yerine gelmesini sağladık.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’nda sendikamız İşyeri Temsilciliği görevini yürüten sektör uzmanı İdris ÖZKUL’un, görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Kurumca tesis edilen 10.09.2008 tarih ve 773 sayılı işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile açtığımız davada Ankara 5. İdare Mahkemesi, 19.02.2009 tarihli kararı ile işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Kararda; TAPDK’da sektör uzmanı olarak çalışan ve ayrıca sendika işyeri temsilciliği görevini yürüten kişinin, göreviyle ilgili olmayan bir başka işte ve binada görevlendirilmesinde davalı idarenin sendikanın örgütlenme özgürlüğü ile sendikal faaliyetleri kısıtlama amacını güderek takdir yetkisini amacına aykırı olarak kullandığı sonucuna varılmıştır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI