Atatürk

TÜRKİYE İŞ KURUMU EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK!

27 Mayıs 2008, Salı | 11:36

Sendikamız tarafından, 27.03.2008 tarih ve 26829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Türkiye İş Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin” 12. maddesi ile getirilen; ““Olumsuz sicil alan personele bir yıl süreyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan; uyarma cezası alan personele bir ay, kınama cezası alan personele üç ay, aylıktan kesme cezası alan personele 6 ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan personele kademe ilerlemesinin durdurulması süresince ek ödeme verilmez.” düzenlemesinin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve akabinde iptali istemi ile Danıştay ilgili dairesinde dava açılmıştır.

Davamızın genel evrak numarası 75403 olup, esas numarası ve dairesi belirlendiğinde üyelerimize duyurulacaktır.

Sendika olarak üyelerimizin ve tüm kamu çalışanlarının haklarının takipçisi olacağız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI