Atatürk

SPK PERSONELİNİN MAAŞ VE AYLIK KATSAYI ORANLARININ YÜKSELTİLMESİNİ İSTEDİK!

Sermaye Piyasası Kurulu personelinin maaş ve aylık katsayıları ile ilgili düzenleme Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinin 65. maddesi, …Bu katsayı, Devlet memurları için saptanan katsayıdan farklı olamaz…” amir hükmünü içermektedir. Söz konusu düzenlemeye rağmen; Kurul personelinin taban aylık katsayı oranlarının 657 sayılı Kanuna tabi memurların taban aylık katsayısının altında kaldığı görülmektedir. Bu durum yani, maaş ve ikramiye hesabında esas alınan maaş ve taban aylık katsayı oranlarının daha düşük olması, Kurulda görevli personelin ekonomik mağduriyetine ve hak kaybına sebebiyet verdiğinden, Sendikamızca mağduriyetin giderilmesini sağlamak adına Yönetmelik hükmünün uygulanması için Kurul Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur.

Kurul Personelinin ikinci sorunu olarak görülen, Sosyal Haklar ve Yardımlar ile Ek Parasal Haklar ve Diğer Ödemelere İlişkin Esaslarının, “Ek Ücretler” başlığı altında yer verilen, kütüphaneci, arşivci, şef, koruma ve güvenlik şefi, sağlık memuru, teknisyen ve bilgisayar operatörü unvanlarındaki personelin ek ücret oranları ile “Mesleki Kariyer Tazminatı” bölümünde yer alan aynı unvanlı personellerin mesleki kariyer tazminatı oranları arasındaki rakamsal farklılıklarının hangi sebepten kaynaklandığını yine aynı yazımızda Kurul’dan sorduk.

Konu ile ilgili gelişmeler ve sonuçları ile ilgili bilgileri sendikamız sayfasında yine üyelerimizle paylaşacağız.

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI