Atatürk

SGK KONTROL MEMURLUĞU SINAVIYLA İLGİLİ DUYURU

04 Ekim 2007, Perşembe | 13:58

SGK, Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu sınavına katılmak isteyenlerin, 01.10.2007 – 05.10.2007 tarihleri arasında ünitelerine başvuru yapmaları ilan edilmiştir.

Bilindiği üzere SGK, Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu Yönetmeliğini yayınladıktan sonra anılan yönetmeliğe karşı sendikamızca 12.09.2007 tarihinde Danıştay’da yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır. Dava Danıştay 2.HD’de 2007/3292 E. Sayılı dosya ile görülmeye devam etmektedir.

Dava; 35 yaş sınırlaması ve Genel İdari Hizmetler Sınıfına dahil kadrolardaki bazı unvanların (Daktilograf, Veznedar, Çözümleyici, Santral memuru, Ambar Memuru gibi) açılacak sınava dahil edilmemelerine karşın açılmıştır. Bahse konu kadrolarda görev yapanların hak kayıplarına neden olduğu için açılan davanın; halen devam etmekte olmasına ve SGK’nın da davadan haberdar olmasına rağmen, dava sonucu beklenmeden acele bir şekilde sınav duyurusunun yapılmasını anlamakta zorluk çekmekteyiz.

Sınava girmeyi düşünen, ancak yönetmelik gereği şartları tutmayan kurum çalışanlarından 35 yaş sınırlanması nedeniyle veya GİH Sınıfında sayılan, çözümleyici, veznedar, daktilograf, santral memuru, ambar memuru ve şoför gibi unvanlarda çalışanlardan kontrol memurluğu sınavına katılmayı isteyenlerin, müracaat formlarını eksiksiz doldurup ünitelerine müracaat için teslim etmeleri gerekmektedir.

Yapılan müracaatlara istinaden başvuruları kabul edilmeyen adayların, müracaatının red edildiği tarihinden itibaren 60 gün içinde bireysel davalarını açabilecekleri gibi Sendikamızca açılan dava sonucunu da bekleyebileceklerini önemle duyururuz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI