Atatürk

SGK GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ’NE KARŞI DAVA AÇTIK!

19 Ekim 2007, Cuma | 17:15

Sosyal Güvenlik Kurumu kadrolarında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 19.08.2007 tarihli ve 26618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin, 5/2-c, 6/1-c, 8/1-b, 8/1-c ve 8/1-ç maddelerinin iptali ile öncelikle yürütmenin durdurulması istemi ile Danıştay ilgili dairesinde sendikamız tarafından dava açılmıştır.

Dosya esas numarası belli olduğunda sendikamız web sayfasından duyurulacaktır. Türk Büro-Sen olarak üyelerimizin haklarını korumaya ve haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

İlgili Dosyayı Bilgisayarınıza Kaydetmek İçin Tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI