Atatürk

SGK.(DEVREDİLEN) BAĞ-KUR ÇALIŞANLARININ DİKKATİNE

30 Temmuz 2007, Pazartesi | 17:53

SGK. Başkanlığı (Devredilen) Bağ-Kur il Müdürlüklerinde Fatura ve reçete inceleme,Eczane,optik gibi birimlerde görev yapmakta olan Kamu görevlilerine gönderdiği bir yazı ile, SGK Sağlık işleri il Müdürlüklerinin bulunduğu Ankara,İstanbul ve İzmir illeri hariç 13 ile atama yapmak için 6 tercih seçmelerini istemektedir.

Kurum yetkililerinden alınan bilgiye göre Tabip ve Eczacıların tamamının SGK. Sağlık İşlerinin bulunduğu illere atamalarının yapılacağı,

Diğer unvanlarda çalışan Memurlardan tercih kullananlar, tercih ettikleri illerden birine atamalarının yapılacağı,

SGK Sağlık işleri İl Müdürlüklerine gitmek isteyenler tercihlerini sıralayarak kurum başkanlığına göndereceklerdir. Kurum başkanlığı tercih sıralaması ve uygun kadro durumuna göre atamaları yapmayı planlamaktadır.

Bulunduğu ilden başka bir yere gitmek istemeyenler formda bulunan ilgili sütuna sendikada görevi varsa, 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanununun 18.23.maddesi gereği Sendika şube ve İş yeri temsilcisi olduklarını belirtmeleri gerekmektedir. Formda bulunan mazeretler ile ilgili sütuna ise eşi Devlet memuru ve geçerli mazeretleri olanlarda mazeretlerini yazmaları gerekmektedir.

Bunların dışında kalan ve başka bir ile gitmek istemeyenlerin kendi iradeleri dışında herhangi bir atamayı kabul etmeyeceklerini beyan etmeleri gerekmektedir.Buna rağmen ileriki günlerde kurum başkanlığı re’sen atama yapacak olursa, atama ile ilgili tebligat yapılmasına mutakip idarenin kararına karşı yürütmenin durdurulması ve iptali istemi ile yargı yoluna gitmemiz gerekecektir.

Diğer taraftan belirtilen illeri tercih yapan çalışanlar kendi isteği ile atama istemiş olmaları söz konusudur.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI