Atatürk

SGK EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİ YAPILDI

18 Mayıs 2007, Cuma | 15:27

25.12.2006 Tarihinde yürürlüğe giren SGK Ek Ödeme Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Bilindiği üzere Sendikamız ek ödeme yönetmeliğinin adil olmadığını, çalışanların beklentilerinden uzak olduğunu dile getirerek en kısa zamanda söz konusu yönetmeliğin revize edilmesini dile getirmiştir.

Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz raporları Sayın Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine teslim ederek birebir görüşmelerle yönetmeliğin yeniden ele alınmasını talep etmiştir. Ve bu doğrultuda SGK Başkan Yardımcısı Şenol AYDIN’la 17.01.2007 tarihinde de bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
Sendikamızın tüm bu girişimleri ve mücadelesi sonucu SGK Ek ödeme yönetmeliğinde, kısmen yapılan değişiklik 08.05.2007 tarihinde Bakanlık oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Yeniden revize edilen yönetmelik sendikamızın taleplerini karşılamamakla beraber, Sadece sözleşmeli personelin ek ödeme oranları arttırılmış, diğer personel yok sayılmıştır. Türk Büro-Sen olarak yönetmelikte; gerek yetkililere sunmuş olduğumuz raporlar gerekse KİK toplantısında dile getirdiğimiz mali hakları da içine alan, çalışanlar arasındaki ayrımı ortadan kaldıran, öncelikle GİHS ve YHS çalışanlarının ek ödeme oranlarının artırılmadığı sürece mücadelemiz devam edecektir.

Yeni Yönetmeliğin Getirdikleri:

Madde 6:

1- Sağlık Kurullarında ve fatura ile reçetelerin incelenmesi işlerinde çalışmak üzere kurum dışında görevlendirilen tabiplere görevlendirilmeleri süresince ek ödeme ödenmesi

2- Genel İdari Hizmetler sınıfına asaleten veya vekaleten atanan ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde fiilen çalışan doktor, diş hekimi ve eczacılara 2 sayılı cetvelin sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı bölümünde belirlenen oranlarda ek ödeme yapılması

3- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olan personelin ek ödemeleri (önceki yönetmelikle ceza süresi kadar ek ödeme alamaz hükmündedir) Ceza süresi yerine, 1 yıllık cezada 6 ay, 2 yıllık cezada 9 ay, 3 yıllık cezada 12 ay ek ödemelerinin %50’si üzerinden ödeme yapılması

4- Bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin sürelerinin toplamı 10 günü aşması halinde (eski yönetmelikte 7 gün) aşan sürelere isabet eden ek ödemenin 01.01.2007 tarihinden itibaren ödenmemesi

UYARI:
Yönetmeliğin 6.maddesinin h fıkrasının yürürlük tarihi 01.01.2007 olup, eski yönetmelik gereği ödenen ek ödeme farklarından, yıl içinde alınan ve 7 günden fazla olan sağlık raporları nedeniyle mahsup edilen ek ödeme farkları idare tarafından hak sahiplerine ödenecektir.

5- Valiliklerde oluşturulan ilk adımda hizmet birimleri ile seçim kurullarında görevlendirilen kurum personelinin ek ödemelerin ödenmesine devam edilecektir.

Madde 7:

1- İlave ek ödemeler; fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde ve sağlık kurullarında fiilen çalışan personele (GİHS ve YHS, THS dahil sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri hariç) kendi kadrolarına ait ek ödeme oranları %15 arttırılarak ödenecektir.

2- %15 ilave ek ödeme yapılacak statüdeki personele (GİHS, YHS, THS) personelin çalışma gayreti dikkate alınarak %15 oranı %30 kadar ödenebilecektir. (Bu konuda yetkili birim amiridir)

3- Birim amiri her ayın 1’i itibariyle tahakkuk birimlerine ilave ek ödeme verilecek personeli bildirmek zorundadır.
4-Önceki yönetmelikle İstanbul ilinde 30 günden fazla geçici süreler için görevlendirilen süreler için ödenirken, yeni yönetmelikte bu süre 3 aydan sonraki süreler için uygulanacak.

5- Önceki yönetmelikte Muhasebe yetkilisine verilecek ek oran için sertifika aranmaktaydı. Yeni yönetmeliğe göre Muhasebe yetkilisi olarak görevlendirilen ve filen çalışan personele ek 30 puan ilave ödeme yapılabilecek.

Madde 8:

Performans ödemeleri taşra da birim amirinin onayı ile 30 puana kadar ilave ek ödeme olarak verilebilir. (eski yönetmelikte onay Genel Müdürlüklerce verilmekte idi)

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI