Atatürk

KOCAELİ SSK VE SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

16 Nisan 2007, Pazartesi | 16:29

SSK Kocaeli Sigorta ve Sağlık İşleri İl Müdürlüğü idarecileri tarafından çalışanlar arasında sendikal ayrım yapılması, çalışanlar üzerinde baskı kurulmasına yönelik müdürlük binası önünde sendikamız tarafından bir basın açıklaması yapılarak, konu kamuoyu gündemine taşınmıştır.

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz Hüseyin Aslan, Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreterimiz Osman Eksert, Kocaeli Şube Başkanımız Mehmet Aydın, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve kurum çalışanlarının da katıldığı basın açıklamasında “Kurum yöneticilerinin çalışanlar arasında üye oldukları sendikalara göre ayrım yaptığı, sendika üyelerimizin tamamının servislerinin iç emirle değiştirildiği, yükselme sınavında başarılı olan üyelerimize sorumluluk verilmediği, temizlik firması çalışanlarının bir kısmına masa başında memurluk yaptırıldığı” konuları dile getirilmiştir.

Sayın Çalışma Bakanımız Murat Başesgioğlu ve SGK Yöneticilerinden, SSK Kocaeli Sigorta ve Sağlık İşleri İl Müdürlüğünde meydana gelen bu haksız uygulamalara bir an önce müdahale etmelerini bekliyoruz. Basın açıklaması metni aşağıdadır.

Değerli SSK çalışanları

Bu gün burada sizlere güzel şeylerden bahsetmek isterdim. Ama içinde bulunduğumuz SSK İl Müdürlüğü ve SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüğünde yöneticilerinin çalışanlar arasında nasıl ayırım yaptıklarını, yasaları çalışanlar arasında eşit olarak uygulamadıklarını, personel üzerinde çağ dışı baskıların ne şekilde uygulanmakta olduğunu anlatmak durumundayız.

Değerli basın mensupları,

Ülkemiz genelinde AKP hükümetinin atamış olduğu yöneticiler çalışanlar üzerinde her türlü baskı ve yıldırma politikalarını acımasızca uygulamakta, direnmeye çalışan kamu çalışanlarını sürgüne göndermekte, sicillerini bozmakta, çalışanlar arsında sendikalarına göre tasarrufta bulunmaktadır.

Bunun en son örneği ne yazık ki SSK Kocaeli İl Müdürlüğü ve sağlık İşleri İş Müdürlüğünde yaşanmaktadır. Bu her iki kurumdaki idareciler idareci olma vasfını kaybetmişlerdir. Açıkça sendikalar arasında taraf olarak TCK 118. maddesine göre suç işlemektedirler. Türk Büro sen olarak bu konuda yasal girişimlerimiz ayrıca yapılacaktır. SSK İl müdürlüğünde şeflik sınavına girme hakkı dahi bulunmayanlar eğer sözde bir sendikanın üyesi ise servis sorumluluğu verilmesine rağmen şeflik sınavını kazanmış şef olarak atanmış olanlara bu görevler sade o sendikanın üyesi olmaması nedeniyle verilmeyerek boş işlerle meşgul edilmektedirler.

Bir sendikanın temsilcisine özel oda ve özel servis ihdas edilirken bir sürü aşamalardan geçerek unvan almış sendikamız üyeleri ise idare tarafından her nedense değerlendirilmemektedir. 19 yıl fiilen sorumluluk almış servis yönetmiş bir arkadaşımızdan bu sorumluluk alınarak 2 yıllık geçmişi ve deneyimsizliği bulunan malum sendika üyesinin emrine memur olarak veriliyor. Eğer malum sendikanın üyesi iseniz yardımcı hizmetli bile olsanız sivil savunma uzmanı olabiliyorsunuz. Değerli basın mensupları 12 Eylül 2005 tarihinde SSK İl Müdürlüğünde 37 çalışanın servisleri bir günde değiştirilmiştir. Bu 37 kişinin tamamı sendikamızın üyesidir. Bu ayrım değil de nedir?
Ama bundan daha manidar olanı ise değişiklik tarihi olan 12 eylül tarihidir. Bu tarih malum sendika tarafından” 12 eylülün intikamı alındı ” diye ilan edilerek malum sendika ve idare işbirliği ile gözdağı verilmeye çalışılmıştır.

Arkadaşlar,

Biz bu insanları çok iyi tanıyoruz. Bunlar 12 Eylülde mağaralara gizlenmiş, 28 Şubat sürecinde Türkiye Kamu Sen kesintisiz demokrasi adına meydanları
inletirken bu zavallılar da birbirlerini ihbar etmekle meşguldüler.

Arkadaşlar,

Bu olayı bir operasyon yaptık diye gören ve anlatanlara destek olan ABİ leri Hasan OLGAÇ bunların hesabını bir gün verecektir. SSK İl Müdürlüğünde şu anda görevi olmadığı halde cumartesi pazar günleri kuruma gelerek eski makamında ne amaçla, ne sıfatla oturduğunun da hesabını verecektir. Müdürlük makamında BİLMEM NE YAYMA CEMİYETİ NİN muhasipliğini nasıl yaptığını da izah edecektir.

Değerli basın mensupları,

Bu her iki kurumdaki idareciler tarafsızlıklarını ve idareci vasıflarını tamamen yitirmişlerdir. Personel arasında mesaiye geliş ve gidişler de bilesendika ayrımcılığı yapılmaktadır.

Yasal izinlerin kullanılmasında ayırım yapılmaktadır. Uyduruk bahanelerle üyelerimizden sendikalarının değiştirmemelerinden dolayı üst üste savunmalar ahmakta, sicilleri bozulmakta ve ekonomik cezalar bile verilmektedir.
Sendikamızın işyeri temsilcilerinden dahi yersiz anlamsız savunmalar istenerek temsilcilerimize baskı yapılmaktadır. Yardımcı hizmetli olarak çalışanlar arasında bile ayırım yapılarak malum sendika üyeleri masalarda oturtulmakta, onların yapacak olduğu temizlik işleri diğerlerine yaptırılmaktadır.

Sağlık işleri İl müdürlüğündeki fatura inceleme komisyonlarında görevli olmadığı, fiilen çalışmadığı halde yönetmelik ihlal edilip müdüriyete yakınlığı
ve sendika üyeliği baz alınarak bu şahıslara ilave ek ödemeler ödenmektedir.

Değerli basın mensupları,

Sağlık İşleri İl müdürlüğünün temizlik ihalesi yapılmıştır. Mevcut binanın ancak 8 kişi ile temizliğinin sağlanabileceği esasa alınarak 8 temizlik elemanı temizlik yapmak üzere istihdam edilmiştir. Ancak bunlardan 3 kişi masa başına verilmiş ve bunlara halen memurluk yaptırılmaktadır. Temizlik elemanı diye işe alınanlara masa başında memurluk yaptırmak kimsenin haddine değildir. Buradan Sayın Bakanımıza Sayın Kurum Başkanımıza sesleniyorum. “SSK Kocaeli sağlık İşleri İl müdürlüğünün temizlik ihalesini ya 5 kişiye indirin ya da masa başında çalıştırılan 3 kişiyi de kim olduklarına, bağlantılarına bakmadan temizlik işinde kullanılmasını sağlayın”. Değerli basın mensupları,
Buradan her iki müdürlüğün idarecilerine sesleniyorum. Ya idarecilik görevinizi hakkıyla tarafsız olarak yerine getirin, ya da yüreğiniz yetiyorsa müdürlük görevinizi bırakın sendikacılık yapın. Ama biz sizleri çok iyi biliyor ve tanıyoruz. Sizin yüreğiniz bunlara yetmez. Sizler birilerinin ABİ demelerine alışmışsınız. Veya soy isminiz gereği barışçı olamaz tarafsız kalamazsınız. Sizlerin Türkiye kamu senlilere karşı düşmanca tavrınız ve kavganızın sebebi nedir? Bizler devlet ve devletin kurumlarını yıpratmak istemiyoruz. Türkiye Kamu Senliler olarak kavgadan yana olmamakla beraber artık tahammül sınırlarını aştınız. Siz idareciler bu düşmanca tavrınıza karşı bu günden itibaren Türkiye Kamu Sen olarak demokratik ve her türlü meşru yollardan size karşı mücadelemizi başlatıyoruz. Artık aklınızı başınıza alın. Çalışanlar arasında ayrımcılığa son verin. Sendikalar arasında taraf olmayın. Sizlere ABİ diyerek yanaşanlarla kurumları idare etmeye son verin. Bu güzide kurumlarımızdan kaliteli süratli hizmet sunmaya yönelik projelere kafanızı yorun. İşinizi yapın. Unutmayın bugün size akıl verenler sizleri yönetmeye çalışanlar yarın sizleri de ihbar edeceklerdir. Bu yaptıklarınızın hesabını bir gün vermek zorunda kalacaksınız. Türkiye Kamu Sen bunların hesabını er veya geç sizlerden soracaktır.

Türkiye Kamu Sen’in hafızası hiçbir zaman silinmemiştir silinmeyecektir.
Hepinize saygılar sunarım.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI