Atatürk

EMEKLİ SANDIĞI ÇALIŞANLARINA DUYURULUR

15 Şubat 2007, Perşembe | 16:06

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Kararıyla bozulan iş barışımız nedeniyle sağlık ödemelerinde gecikmeler yaşanmaktadır.

Ankara 2. Bölge Eczacı Odasının Internet sitelerinde haberler ve duyurular bölümünde http://www.aeo.org.tr/?sayfa=haber&kod=3867 13.02.2007 tarihinde yayınladıkları “önemli” duyusunda sağlık ödemelerinin gecikme nedeni olarak eczacı olmayan ve yıllardır bu işi özveriyle yapan sandık çalışanlarının tutum ve davranışları gösterilmiştir.

Şimdi Eczacı Odası Yöneticilerine soruyoruz?

Internet sitenizde yayınladığınız bu haberle T.C.Emekli Sandığında çalışan eczacılar dışındaki diğer personeli haksız yere suçlayarak, zan altında bırakırken kurumunuzun denetimini yapan ve kurumunuza yapılacak ödemeleri onaylayan eczacılara ŞİRİN mi görünmeye çalışıyorsunuz?

Şunu ifade edelim ki, bu sorunun asıl kaynağı eşit işi eşit ücret prensibine riayet etmeyen SGK Yönetim Kuruludur.

Bu itibarla, Ankara Eczası Odası Yöneticilerinin ivedilikle T.C.Emekli Sandığında görev yapan eczacılar dışındaki diğer çalışanlardan özür dileyerek yaptığı hatayı düzeltmelerini bekliyoruz.

Saygılarımızla kamuoyuna arz ederiz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI