Atatürk

SAYIŞTAY ÇALIŞANLARINI ZİYARET

18 Ocak 2007 Perşembe günü,’da çalışanların sorunları ile ilgili bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

18 Ocak 2007 Perşembe günü Saat 14.00’de Sayıştay yemekhanesinde gerçekleşen toplantıya, Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş ve Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz Bayram Öztürk katılmıştır.

Toplantıya Sayıştay çalışanlarının ilgisi oldukça yoğun olmuştur. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. Çalışanlar sorunlarını anlatmışlar, Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş iletilen sorunları Sayıştay Başkanına iletip, sorunların çözümü noktasında talepte bulunacaklarını bildirmiştir.

Sorunların diyalog yoluyla çözülmemesi halinde ise her türlü demokratik tepkinin konacağı noktasında çalışanlarla fikir birliğine varılmıştır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI