Atatürk

TALEBİMİZ SONUCU SGK ÇALIŞANLARININ EK ÖDEME ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

08 Aralık 2006, Cuma | 17:53

5502 sayılı yasa gereği oluşturulan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilen SSK Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve T.C. Emekli Sandığı Çalışanlarına ödenmekte olan Ek ödemelerin her üç kurumda da aynı ünvanlarda olmasına rağmen ayrı ayrı ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları arasında bir ayrımcılık ortaya çıkartmıştır.

Uygulamada birlikteliği sağlamak ve yıllarca aynı oranda uygulanan ek ödeme oranlarının günün ekonomik şartlarına uyarlanmasını sağlamak amacıyla, sendikamız gerekli girişimlerde bulunmuş ve bu konudaki çalışmalara biran önce başlanılması talebinde bulunulmuştur.

Sendikamız 28.08.2006 tarihinde 3832 sayılı yazımızla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yazılı müracaatta bulunarak, konunun aciliyeti ve ehemmiyetini dile getiren sendikamız,Ek Ödeme oranlarının artırılmasını gerekçeli olarak kurum başkanlığına iletmiştir.

Sorumlu sendikacılığımızın gereği olarak tüm bu uğraşlarımız artık meyvelerini vermeye başlamış ve Ek ödeme oranları yeniden belirlenerek SGK Yönetim Kurulu’ndan çıkmıştır ve Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir. Maliye bakanlığı görüşünden sonra unvanlar itibariyle yeni ek ödeme oranları sitemizden kurum çalışanlarına ayrıntılı olarak bildirilecektir.

Yeni ek ödeme oranları 5502 sayılı SGK yasasının Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 20.05.2006 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya konulacak ve kurum çalışanlarına 20.05.2006 tarihinden itibaren hak ettikleri ek ödemeler 2007 yılına sarkmadan ödenmesi hususundu çalışmalarımız devam edecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yazılan yazımız ve gerekçelerini görmek için tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI