Atatürk

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA EK ÖDEME

04 Aralık 2006, Pazartesi | 10:00

T.B.M.M. 16.05.2006 tarihinde kabul edilen, 5502 sayılı yasası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu kuruldu yasa ile T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ,Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tek çatı altında toplanmış oldu.

Üç sosyal güvenlik kuruluşumuz filen varlıklarını 24.11.2006 tarihinde yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu genel kurulu ile sona erdirdiler. Üç kurumda görev yapan kamu çalışanları bu tarihinden sonra Sosyal Güvenlik kurumu çalışanı oldular.

24.11.2006 tarihinden önce T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ,Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Sağlık işleri Genel Müdürlüklerinde çalışanların özlük hakları, Kurumlarının kuruluş kanunları ve yönetmeliklerinden kaynaklanan farklı uygulamalarını biliyoruz.Bunlar Görevde yükselme yönetmelikleri, Fazla mesai süresi ve saat ücretleri, Ek ödeme ve İkramiye gibi ödemelerin hiç birinde eşitlik yoktu.Aynı unvanda olmalarına rağmen örneğin Eczacının ek ödemesi, S.S.Kurumu Başkanlığı Sağlık işleri Genel Müdürlüğünde 500 puan üzerinden hesaplanırken Bağ-Kur Genel Müdürlüğünde 110 puan,yine S.S.Kurumundaki Şube müdürü unvanının 140 puandan hesaplanıp ödenirken Bağ-Kur,da ki Şube Müdürünün 120 puan üzerinden hesaplanmaktaydı.Bir çok unvanda da adaletsizlik ve haksız uygulama vardı.

Bu haksız ve adaletsiz uygulamaların ortadan kaldırılması adına,Sendika Genel Merkezimiz Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı nezdinde gerekli girişimleri yapmış ve sonucunda kurum Fazla Mesai ile ilgili farklı ücret uygulamasını ortadan kaldıran usul ve esaslar belirlenerek yayımlanmıştı.

5502 sayılı yasanın 28. maddesi gereği Ek ödemeler ve ikramiyeler ile ilgili yeniden bir yönetmelik yapılması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerde haklı taleplerimiz kurum yetkililerine iletilmiştir. Kurum yönetim kurulu Ek ödemeleri belirleyen yönetmeliği hazırlayarak Bakanlık onayına göndermiş bu yönetmelikle üç kurumda çalışanların ek ödemelerden kaynaklanan farklılıklar,her unvanda en yüksek puandan ek ödeme alanda eşitleneceğinden, Adaletsiz bir uygulama daha sona ermiş olacaktır.

Çıkartılacak olan Görevde yükselme ve ikramiye yönetmeliği ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı nezdinde çalışmalarımız devam edecektir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI