Atatürk

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA ÇALIŞMA BARIŞINA DARBE

28 Aralık 2006, Perşembe | 16:01

Bilindiği üzere SGK devredilen kurumların personeline ödenecek ek ödeme oranları yeniden belirlenmiş, ek ödemenin usul ve esasları da yeniden tespit edilmiştir.

Yeni belirlenen ek ödeme oranları çalışanlar arasında memnuniyetsizlik yaratmış, çalışanlar memnuniyetsizliklerini öncelikle sendikamıza telefon, faks veya mail yoluyla yoğun şekilde iletmektedirler.

Bütün bu gelişmeler doğrultusunda şubelerimizin SGK çalışanlarını aşağıda izah edilen hususlar doğrultusunda acilen bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla konunun hassasiyetle ele alınarak SGK çalışanlarının bilgilendirilmesi hususunda:

1- Sendikamız SGK Başkanlığı nezdinde yapmış olduğu girişimler sonrası, 28.08.2006 tarihinde kuruma yazılı müracaatta bulunarak, her üç kurumda birlikteliğin sağlanması için ek ödeme oranlarının yeniden belirlenmesini, bu esnada birlikteliğin en üst oranda sağlanması ve bu oranında günün ekonomik şartlarına göre belirlenmesini talep etmiştir. (Web sitemizde yazımız mevcuttur)

– Diğer Sendikaların böyle bir girişimi olmamıştır.

2- Sendikamızca bu yıl Ekim ayında gerçekleştirilen Kurum İdari Kurullarında Ek ödemelerin iyileştirilmesi ve birlikteliğin sağlanması talebimiz tutanaklarla imza altına alınmıştır.

3- Sendikamız yeniden belirlenecek Ek ödeme oranlarının SGK Yasasının yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmasını ısrarla talep etmiştir.

4- Ek ödeme çalışmaları esnasında bizim dışımızdaki Sendikalar, kesin olmayan, kesinlik kazanmayan Ek ödeme oranları yayınlamış ve yazılı olarak kurumlarda duyurma yoluna gitmiş bu yanlış bilgilendirme malum sendikaların web sitelerinde halen mevcuttur. Hatta 1,500 YTL tutarında fark ödeme alınacağını ilan ederek (Havuz paralarında olduğu gibi) çalışanları beklenti içine sokmuşlardır.

– Sendikamızca bu yönde kesinlikle ne oran ne rakam telaffuz edilmemiştir. Sadece çalışanlara Ek ödeme oranlarının arttırılacağı, doğacak farkların geriye dönük alınacağı ve 2007’den öncede ödenecek olduğu duyurulmuştur.

5- Yeni belirlenen Ek ödeme oranları ve ödeme usul ve esaslarının adil olmadığı aşikardır. Sendikamız bu konuların tespitini yapmış, yasal ve idari düzeltmelerin de yapılması için gerekli müdahaleyi yapacaktır.

Gerek Kurum Başkanlığı nezdinde gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde halen sürdürmekte olduğumuz girişimler ile, adil olmayan ek ödeme yönetmeliği ve oranları hakkında yargıya başvuru çalışmalarımız devam etmektedir.

Ancak, SGK Yönetim Kurulu üyeliğine memurları temsilen malum sendikaların ittifakı ile seçilen Hasan HAYIR, adil olmayan bu oranların tespitinde baş rol oynamıştır. Belirlenen ve yayınlanan yönetmelikte imzası mevcuttur. Kamu çalışanlarının sözde temsilcisi bu olumsuzluğun düzeltilmesi için müdahalede bile bulunmamıştır.

Kurum çalışanları bütün bu olumsuzlukların hesabını işbirlikçi sendikalardan sormalı ve her türlü tepkiyi de koymalıdırlar.

Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulunda görüşülen konuları yandaşlarına sızdırmak değildir. Hele hele kesinleşmemiş konuları sızdırarak çalışanların umutlarıyla oynamak hiç değildir. Bu davranışların sendikal anlamda prim yapacağını umanlara çalışanlar en güzel cevabı vereceklerdir.

Yukarıda izah edildiği üzere konunun üyelerimize, sağduyu sahibi çalışanlara duyurulmasını önemle rica ederiz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI