Atatürk

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL KURULUNU YAPTI

29 Kasım 2006, Çarşamba | 14:09

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Olağanüstü Genel Kurulu toplandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığını tek çatı altında birleştiren Sosyal Güvenlik Kurumu yapılan olağanüstü kurulunda sosyal tarafları temsil eden 5 yönetici belirlendi. SGK’nın 10 kişiden oluşacak yönetim kurulu üyelerinden 5 asil ve yedek üyelerin seçildiği genel kurulda 66 delege oy kullandı. Yönetim kurulu üyesi seçiminde KESK ve Memur-Sen, KESK’in adayında anlaştılar

Genel Kurula Türkiye Kamu-Sen, 4 delege ile katıldı. Genel Başkan Bircan Akyıldız genel kurulda yaptığı konuşmada, “İki senedir tartıştığımız sorunları 10 dakikada anlatma şansımız zaten mümkün değil ancak birkaç başlığı sizinle paylaşmak istiyorum. Yönetimi temsil eden 5 kişiyi tespit edeceğiz. Kurum özerk olmalıdır. Kurumların en büyük sorunu gelir- gider dengesinin kurulamayışıdır. Giderlerde tasarruf yapılamayacak bir takım giderler vardır. Toplumun sağlığını ilgilendirecek konularda giderleri kısıtlayamazsınız.

Bunun için sosyal güvenlik sistemindeki insan sayısını artırmak zorundasınız. Kayıt dışı sorununu çözmek zorundasınız. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak her türlü katkıda bulunacağımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Gelecekte bu kurum çok daha fazla finans sorunu yaşayacaktır. Çünkü çalışanlara önemli yükler getiriyor. Bu yüzden kamu çalışanlarının yüklerini hafifletmek için siyasi iradeyi duyarlılığa davet ediyorum.

Bu kanuna reform diyebilmek için köklü yeniliklere ihtiyaç vardır. Kamu çalışanlarının haklarında geriye gidişler sözkonusu. Bazı haklara kısıtlamalar getirilmiştir.

Uluslar arası sözleşmelerin uygulanmasında dünyanın her ülkesi hassasiyet gösteriyor. Türkiye de anayasada yapılan değişiklikle uluslar arası sözleşmelere öncelik tanımıştır. Bu uluslar arası sözleşmelerinin en önemli kurallarından bir tanesi temsil kabiliyetini ortaya koyarken en çok üyeye sahip kurum ve kuruluşlara öncelik tanınmasıdır. Ama maalesef genel kurula gelirken kamu çalışanlarına temsil edecek yönetim kurulu üyesinin isminde mutabakat oluşmamıştır. Bunun sebebi kanundaki eksiklikten kaynaklanmaktadır. Bunun adil olmadığını ifade etmek istiyorum.

MEMUR-SEN VE KESK ANLAŞTI

Türkiye Kamu-Sen’in 4, KESK’in 3, Memur_sen’in 2 delege ile katıldı. Yapılan oylamada Türkiye Kamu-Sen kendi adayını belirleyerek 4 oy hakkını kullanırken Memur-Sen ile KESK anlaşarak KESK’in adayını desteklediler. Türkiye Kamu-Sen, temsilde adalet sağlanmadığını belirterek yedek üyeliği aday göstermedi ve sadece asil aday için oy kullandı. KESK ve Memur-Sen “dönüşümlü yöneticilik” konusunda anlaşarak asıl üyeliği KESK’ten yedek Üyeliğe Memur_sen’den bir isim belirledi. Anlaştıkları “dönüşümlü Yöneticilik” sistemine göre KESK temsilcisi 1,5 yıl yöneticilik yaptıktan sonra istifa edecek, boşalan üyeliğe Memur_sen’i temsil eden yedek üyeliğe seçilen kişi gelecek

5502 sayılı kanuna göre genel kurulda kurum ve kuruluşlar ile şu şekilde temsil edilecek: “İçişleri Bakanlığı (1), Maliye Bakanlığı (1), Milli Savunma Bakanlığı (1) ,Sağlık Bakanlığı (1), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (1), Sayıştay Başkanlığı (1), DPT Müsteşarlığı (1), Hazine Müsteşarlığı (1), Özürlüler İdaresi Başkanlığı (1), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (1), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (1), YÖK Başkanlığı (1), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (9), Türk-İş (7), DİSK (1), Hak-İş (1), Türkiye Kamu-Sen (4), KESK (3), Memur-Sen (2), TZOB (5), TOBB (2), TESK (2), Türkiye İşçi Emeklileri Derneği (7), Tüm İşçi Emeklileri Derneği (1); İşçi, Memur, Bağ-Kur Emeklileri Derneği (1), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (1), Türkiye Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Birliği (1), Türkiye Barolar Birliği (1), Türkiye Noterler Birliği (1), Türk Tabipler Birliği (1), Türk Diş Hekimleri Birliği (1), Türk Eczacılar Birliği (1), Türk Veteriner Hekimler Birliği (1), TMMOB (1)”

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI