Atatürk

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDA HİZMETTE BİRLİKTELİĞİN SAĞLANMASI

11 Ağustos 2006, Cuma | 10:32

Sosyal Güvenlik Kurumlarında, hizmette birlikteliğin sağlanması için, Bağ-Kur’daki fazla mesai saatlerinde haftaiçi normal mesai sonrası 2 saat, haftasonu Cumartesi günleri 5 saat olarak düzenlenmesini Genel Müdürlükten talep ettik.

İlgili evrağı görmek için haberin devamını okuyunuz

SAYI  :
TBSGM.2006.06/ 3726 

10.08.2006

KONU : Fazla
Çalışma
 

   


 

 

 

 


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI


BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ’NE
(DEVREDİLEN)


                                           


        

       20.05.2006 tarihli ve 26173
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 Sayılı yasanın
28. maddesindeki hüküm gereği, 01.06.2006 tarihinden geçerli olmak üzere
toplamda 60 saati geçmeyecek şekilde SSK ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
fazla mesai saatlerini haftaiçi normal mesai günleri 2 saat ve haftasonu
cumartesi günleri 5 saat olarak belirlemiş, merkez ve taşra birimlerine
bildirilerek uygulamaya geçirmişlerdir.

 

       Genel Müdürlüğünüz ise, merkez
ve taşraya gönderdiği yazıda fazla çalışma saatlerini haftaiçi normal
mesai günleri 1,5 saat ve haftasonu  8 saat olarak belirlemiş ve
uygulamaya koymuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na bağlı bir kurum
olarak genel müdürlüğünüzde, merkez ve taşra teşkilatlarında uygulanan
fazla çalışma saatlerinin SSK ve Emekli Sandığı uygulamalarında olduğu
gibi, hizmette birliğin sağlanması ve bazı illerde mesai çıkışlarında
ortak kullanılan servis araçları nazara alınarak uygulamada eşgüdümün
sağlanması gerektiği düşünülmektedir.

 

       Açıklanan nedenlerle, merkez ve
taşra teşkilatında fazla çalışma saatlerinin yeniden ele alınarak, SSK ve
Emekli Sandığı’nın uygulaması çerçevesinde haftaiçi normal mesai sonrası 2
saat, haftasonu Cumartesi günleri 5 saat olarak düzenlenmesi için gerekli
çalışmanın yapılmasını ve sonucunun sendikamıza bildirilmesini 4688 sayılı
Kanunun 19/f maddesi gereğince arz ederiz.

 

 


        


 


Hüseyin ASLAN

Sabahattin KAVLAK

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

Genel Sekreter


 

                            

 

 

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI