Atatürk

BAĞ-KUR ve SSK BAŞKANLIĞI’NDA FAZLA ÇALIŞMAYA KARŞILIK GÜNLÜK İZİN TALEB

02 Haziran 2006, Cuma | 16:05

5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim alacaklarının yeniden yapılandırılması hususundaki kanun gereği bu iki kurum çalışanları Cumartesi ve Pazar günleri dahil olmak üzere olağanüstü bir çalışma dönemine girmiştir.

Bilindiği gibi 31.05.2006 tarihine kadar sürecek olan yeniden yapılandırma süreci, 30.06.2006 tarihine kadar uzatılmıştır. Her iki kurum çalışanları 1 ay daha sürecek olan olağan üstü çalışma dönemine girdiler.

Bütün bunları düşünen sendikamız, çalışanların mağduriyetlerini giderebilmek için en azından fazla çalışma saatlerinin 80 saatten 120 saate çıkarılması konusunda her iki kuruma 04.05.2006 tarihinde yazılı müracaatta bulunmuştur. (120 saat fazla mesai ücreti 55-60 ytl tutarındadır.)

Yazılı talebimiz üzerine sendikamıza iletilen cevap yazılarında; Fazla çalışma saatlerinin arttırılması Bakanlar kurulunun yetkisinde olduğundan kurumların yetkisinin bulunmadığını belirtmektedir.

Sendikamız konunun takipçisi olarak, aylık 80 saatin üzerinde fazla çalışılan ve karşılığında herhangi bir ödeme yapılmayan her 8 saat için bir günlük izin kullandırılması talebinde bulunmuştur.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI