Atatürk

ÇALIŞANLAR ADINA BAĞ-KUR YÖNETİM KURULUNA MÜRACAAT ETTİK

05 Mayıs 2006, Cuma | 13:56

5458 Sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdikten sonra kanundan istifade etmek için başvuran sigortalıların işlemleri nedeniyle haftasonları da fazla çalışma yapmak durumunda kalan peprsonelin mağduriyetinin giderilmesi için 80 saat olan fazla çalışma diliminin yönetim kurulu kararı ile 120 saat olarak artırılması için Genel Müdür Saner Güngör başta olmak üzere diğer yönetim kurulu üyelerine müracaatta bulunduk.

Aşağıda yer alan yazı tüm yönetim kurulu üyelerine gönderilmiş olup, konu hakkındaki gelişmeler web sitemizden yayınlanacaktır.

 


SAYI  :  TBSGM.2006.07/

 04.05.2006


KONU :  Fazla Çalışma
 

 

Sayın, Saner GÜNGÖR
Bağ-Kur Genel Müdürü

 

5458 Sayılı Sosyal Güvenlik Prim
Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun 04.03.2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.

Anılan
kanundan faydalanmak üzere başvuran sigortalıların işlemlerinin, mevcut iş
yükünün artmasına neden olduğu yaygın olarak görülmekte olup; servislerde
yaşanan personel yetersizliği nedeniyle yapılacak fazla çalışmaların
artırılması gerekmektedir. Halihazırda 80 saati geçmeyen fazla çalışma
diliminin 120 saate çıkarılması ve karşılığının personele ödenmesi yoğun
tempo içinde çalışan personelin işleri yakın zamanda bitirmesine ve
motivasyonunun artmasına vesile olacaktır. Kanunun yürürlüğe girmesinden
sonra Cumartesi ve Pazar günleri de dahil fazla çalışma yapan personelin
gösterdiği özverinin yönetim kurulunun alacağı bir kararla
mükafatlandırılması gerektiği kanaatindeyiz.

01.04.2006 – 31.05.2006
 arasındaki dönemi de kapsayacak şekilde mesai saatlerinin yukarıda
belirtildiği gibi tüm birimlerde 120 saate çıkarılması çalışanların
motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir.

Belirtilen hususun değerlendirilerek;
çözüme kavuşturulması; hem verimliliği arttıracak, hem de personelin
mağduriyetini giderecektir.Gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve konu
hakkında sendikamıza bilgi verilmesini 4688 sayılı Kanunun 19/f maddesi
gereğince arz ederiz.

 

Osman EKSERT Fahrettin YOKUŞ
Gn. Basın ve Halkla İlişkiler
Sekreteri
Genel Başkan

 

 

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI